Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu

Tallinna Tehnikaülikooli meretehnoloogia ja hüdrodünaamika rakendusteaduslik taristu kanti 14. veebruaril 2019. aastal Vabariigi Valitsuse otsusel Eesti riiklikult olulisi teadustaristuid koondavale teekaardile. Taristu tuum on Väikelaevaehituse kompetentsikeskus ühes laevade mudelkatsebasseini ja teiste laboritega.

SCC rakendusuuringute keskmes on mudelkatsebassein koos mereolusid jäljendava lainegeneraatoriga. Katsebasseini kasutatakse nii tehniliste lahenduste testimiseks kui ka arvutusmeetodite valideerimiseks. Kaasaegne arvutuslik analüüs avardab eksperimentaaluuringute piire ja lubab juba enne katse sooritamist hinnata analüüsitava lahenduse optimaalsust.

SCC-s on võimalused laevade mudelkatseteks basseinis ja avaveel, arvutisimulatsioonideks, materjalide ja tootmistehnoloogiate hindamiseks merelises kliimas ja lainekoormustes. Lähitulevikus laiendatakse SCC laborite võimekust uusimate meetoditega, arendades muuhulgas autonoomsete laevamudelite avavee katseala ning virtuaal- ja liitreaalsust rakendavaid projekteerimis- ja katsevõimalusi.

Partnerid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

SCC on TalTech Kuressaare kolledži osa.
TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituudi teaduritega viiakse aastail 2018-2022 ellu teadusprojekt Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste ja käitumise hindamiseks.

BALTIC WORKBOATS AS

bwb.ee

SAAREMAA VALD

saaremaavald.ee

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS

eas.ee
Taristu uudised

Kontakt

VILLU VATSFELD

Juhataja
+372 501 4994
villu.vatsfeld@taltech.ee