Pritsmeliistud 2020-2023

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus — väliste konstruktsioonielementide mõju analüüs veesõidukite meresõiduomadustele, teadmuse ja teabe siirdamine

2014-2020.5.04.19-0385

1. jaanuar 2020 — 31. august 2023

Projekti käigus analüüsitakse väliste konstruktsioonielementide mõju veesõidukite meresõiduomadustele, luuakse mehitamata veesõidukite arendamise täienduskursus, viiakse läbi tugevusanalüüside koolitused, süvendatakse koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, korraldatakse teadmussiirde seminare, koondatakse valdkondlikku teavet nii Eestis kui rahvusvahelises ulatuses.

Eesmärk: oskusteabe arendamine hüdrodünaamika ja projekteerimise valdkondades, teadmuse ja teabe siirdamine ettevõtetesse.
Tulemused
  • Väliste konstruktsioonielementide mõjusus veesõidukite tõhusamaks käitamiseks on arvuliselt hinnatud,
  • leitud on optimaalsed konfiguratsioonid monokerelistele veesõidukitele ja
  • leide on tõendatud eksperimentaalsete basseini- ja avaveekatsetega ning simulatsioonikatsetega.

Mis on pritsmeliistud?

Pritsmeliistud (spray rails) on väikelaevade ja paatide välised konstruktsioonielemendid, mis…

Pritsmeliistud 2020-2023

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus — väliste konstruktsioonielementide mõju analüüs veesõidukite meresõiduomadustele, teadmuse…

Maksumus
  • Kogumaksumus: 1 075 000 €
  • Euroopa Regionaalfondi toetus: 860 000 €

Kontakt

INGRID TILTS, MA

Rahvusvahelised projektid
Arenduse peaspetsialist
+372 520 2646
ingrid.tilts@taltech.ee