SCC riikliku tähtsusega teadustaristute investeeringute kavas

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja –teenuste arendamine

Struktuurifondide kompleksprojekt AR21002

1. september 2020 − 31. august 2023

Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste arendamise projekt kinnitati 4. juunil 2020. a Vabariigi Valitsuse korraldusel riikliku tähtsusega teadustaristute investeeringute kavasse.

Investeeringute eesmärk on arendada välja meretehnoloogia ja hüdrodünaamikaga seotud teadusvaldkondadele vajalik eksperimentaaluuringute taristu, mis soodustab meretehnoloogiaga seotud erinevate teadusvaldkondade ülest koostööd ja Eesti vastava valdkonnaga seotud teaduse interdistsiplinaarset rakendamist, suurendades Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. 

Projekti otsesed eesmärgid:
•    katsebasseini tehnoloogia parendamine katsete tulemuste kvaliteedi ja usaldusväärsuse tõstmiseks,
•    seadmestiku täiendamine numbriliste simulatsioonimudelite valideerimiseks vajalike andmete hulga suurendamiseks,
•    AR-VR võimekuse loomine aero- ja hüdrodünaamiliste katsete juurutamiseks, 
•    merekliimaspetsiifilise materjalilabori laiendamine, valideerimaks uute tootmistehnoloogiate ja mõõtemetoodikate rakendatavust laevaehituses ja -disainis, 
•    nutika disaini ehk virtuaalprojekteerimise rakenduskeskuste loomine integreerituna laevaehituse ettevõtete igapäevatootmisega, mis võimaldab teaduritel katsetada loodu rakendatavust  ja loob eeldused kaasaegsete projekteerimisoskustega laevaehitusinseneride praktikaks. 
 
Projekti kogumaht on 2,2 miljonit eurot ning projekti lõpuks on kavandatud 31.08.2023. Projekti ettevõtluspartner on kõrgetasemeline laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS. 

Projekti uudised

Kontakt

KRISTJAN TABRI, DSc

Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju
Ekspert – kaasprofessor tenuuris +372 509 2585 kristjan.tabri@taltech.ee ETIS