Väikelaevaehituse kompetentsikeskus Kuressaares on riiklikult oluline teadustaristu

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse (SCC) meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu lisati 2019. aastal Eesti riiklikult oluliste teadustaristute nimekirja ehk teekaardile. Esimest korda jõudis riiklikule teekaardile väljaspool Tallinna või Tartut asuv ning tootmisettevõtetega kahasse arendatav teadustaristu. SCC peamisi partnereid taristu arendamisel on laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS.

SCC ühendab laevade ja muu meretehnika arendamiseks Balti riikide ainsa mudelkatsebasseini, materjalilabori ja arvutuslikud simulatsioonid. TalTechi teadlased uurivad meretehnoloogia ja hüdrodünaamika vallas näiteks laevade käitumist lainetes ning materjalide ja konstruktsioonide vastupidavust mereoludes. Meretööstuse ettevõtted rakendavad taristu võimalusi uuenduslike toodete loomiseks (nt säästlikud töölaevad, autonoomsed veesõidukid, mererobotid, laineenergia muundurid).

Lähitulevikus tahetakse SCC teaduslaborite võimekust veelgi laiendada, arendades muuhulgas välja ka virtuaal- ja liitreaalsust rakendavad projekteerimis- ja katsevõimalused.

Tegemist on esmakordse ja unikaalse riikliku tunnustuse võitnud ühisprojektiga – TalTechiga koostöös jõuab Saaremaa laevaehitus ka tehnoloogilise arendustegevuse ja teaduse maailmakaardile.

Jaak Aaviksoo

TalTech Eesti Mereakadeemia direktor Roomet Leiger leiab, et kompetentsikeskuse lisamine teekaardile on äärmiselt positiivne uudis:

SCC teekaardile kandmise taotluse rahuldamine tähendab sisuliselt seda, et taristul on positiivne mõju töökohtade tekkele, ekspordi kasvule, välisinvesteeringutele, Eesti regionaalarengule ja rahvusvahelisele konkurentsivõimele.

Roomet Leiger

Eesti teadustaristu teekaart on 10-20 aasta perspektiiviga planeerimisvahend, kus märgitakse riiklikult olulised teadusega seotud objektid, mida on vaja uuendada ja kaasajastada või hoopiski luua. Teekaarti täiendatakse 4 aasta tagant. 2018. aastal lisatakse kolm uut objekti, millest üks on SCC meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu. Teekaardi kinnitab Vabariigi Valitsus. Teekaart on sisendiks edaspidistele strateegilistele otsustele, sh taristute arendamise rahastusotsustele.

Täpselt 20 aastaga kasvas regionaalsest kolledžist välja riiklikult oluliseks tunnistatud teadustaristu. Esiteks alustati Saaremaal kõrgharidusõppega, siis lõid laevaehitajad koos TalTechiga Baltikumi ainsa mudelkatsebasseiniga laevaehituse kompetentsikeskuse. Nüüd on SCC Eesti kontekstis ainus väljaspool Tallinna või Tartut asuv riiklikult oluline teadustaristu. SCC on suurepärane näide sellest, kuidas regiooni ettevõtted rakendavad ülikooli ja kohaliku omavalitsusega tehtavat koostööd Saaremaa kõrgeima lisandväärtusega tootmises.

Madis Kallas

Kontakt