SCC väisas METSTRADE’i

15.-16. novembril külastasid TalTech Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse (SCC) spetsialistid Amsterdamis toimunud METSTRADE messi. METSTRADE on maailma suurim väike- ja puhkelaevade tööstusele suunatud merendusmess, kus väljapanekutega osaleb ligi 1500 ettevõtet laevaehituse, -varustuse, -sisustuse, -materjalide ja tehnoloogiate valdkonnast. Igal aastal külastab messi ligikaudu 15 000 inimest.

Kompetentsikeskuse juhataja Villu Vatsfeld märkis tagasisides, et sellises mastaabis üritus on korraga nii inspireeriv kui ka tulevikuväljavaateid kainestav. Väikelaevaehitus on tõenäoliselt üks tihedaima rahvusvahelise konkurentsiga tööstussektoreid, kus oma eriala tippspetsialiste ja lahendusi leidub väga paljudes riikides ja ettevõtetes. Oma koha olid messil loomulikult leidnud arvukad traditsioonidega ettevõtted, pakkudes erinevaid lahendusi tekiehitiste, juhtimissüsteemide, sisustuse, viimistluslahenduste ja väikedetailidega, kuid põhilise ja sügavama mulje jätsid üritusest ikkagi tehniliselt uuenduslikud, kõrgtehnoloogilised ja tulevikku suunatud väljapanekud. Maailma üldised arengutrendid murravad sisse ka siin – ökonoomsemad laevamootorid, efektiivsemad hüdrodünaamilised lahendused ja ülekandesüsteemid, keskkonnamõjude vähendamine nii laevade opereerimisel kui materjalikasutusel ning otse loomulikult digitaliseerimine. Ka TalTech Kuressaare kolledžil ja väikelaevaehituse kompetentsikeskusel tuleb mõnes mõttes näha ja aimata tulevikutrende ning hea meel oli tõdeda, et isegi sellises tihedas „trügimises“ on meil kindlad tugevused ja nišid turul olemas. Eesti laevaehitust teatakse ja tuntakse ning tunnustatakse.

SCC mehhatroonikainsener Dhanushka Chamara Liyanage pidaski kõige olulisemaks just seda, et messil oli võimalik tutvuda uusimate trendide ja innovatsiooniga meretööstuses, samuti saada aimu, millised muutused võivad kujundada merendussektori tulevikku. Ta tõi konkreetsete näitena välja SEA.AI väljapaneku. Tegemist on masinnägemisel põhinevaid lahendust pakkuva ettevõttega, kus arendatakse ööpäevaringselt kasutatavaid objektituvastussüsteeme, seejuures on jõutud tehnoloogiani, mis tuvastab erinevaid objekte väga täpselt. Kuna kompetentsikeskuse käimasolevates projektides tegeletakse samuti autonoomsete laevade arendusega, kinnitavad sellised paralleelsed arengud ka meie poolt valitud tulevikusuundade ühtimist meretööstuse trendidega.

SCC’s on käsil kaasaegsete meresensorite ja -seadmete hankimine ning ka siin andis mess Dhanushka hinnangul suurepärase ja vahetu võimaluse aruteludeks tootjatega nende riistvara kasutamise moodustest ja lahendustest kompetentsikeskuse tulevastes projektides. Ühe perspektiivse võimalusena tõi ta esile Farsounder Inc. 3D sonari andurisüsteemi, mida saab rakendada näiteks ka siinse merepõhja skaneerimisel ja ujuva jää tuvastamisel. Veel tõi Dhanushka välja ühe diskussioone tekitanud valdkonna – ehkki elektrilised propulsioonisüsteemid muutuvad meretööstuses aina populaarsemaks, arvasid mõned messil osalenud tööstuse eksperdid, et sellisel tehnoloogial on meresektoris vaid piiratud rakendusvõimalused: näiteks kaubalaevade teekonnad on liiga pikad ning seetõttu oleks neil tarvis suuta tohutu kogus energiat salvestada.  Samas, väikelaevad ja purjekad saavad neid lahendusi kasutada edukalt oma keskkonnajalajälje vähendamiseks.

SCC laborite peaspetsialist Ruttar Teär pidas tähtsaks uute ja innovaatiliste lahendustega tutvumist. Eriti köitvaks pidas ta toote elutsüklite teemat: et toode oleks läbimõeldult toodetud algusest lõpuni. Kompetentsikeskuse katsete spetsilist Priit Suluste jaoks oli kõige olulisem end kurssi viia erinevate tehnoloogiliste lahendustega, mis on meretehnika turul saadaval. Ta märkis, et kompetentsikeskuse töös tuleb tihti ette väljakutseid, kus on vaja parendada laeva meresõiduomadusi ning sellest tingituna on vajalik olla kursis erinevate pakutavate tänapäevaste tehnoloogiliste lahendustega.