Täisskaalas laevade autonoomsed käigukatsed avavees

Tallinna Tehnikaülikool ja AS Baltic Workboats tegutsevad partneritena projektis, et jõuda täisskaalas laeva käigukatsete läbiviimiseni inimese sekkumiseta ehk autonoomselt.

Autonoomsuse suunas liigub laevaehitus kogu maailmas, seda ei saa eirata laevaehituse arendamisel meilgi. Konkurentsis püsimiseks on oluline pidev arendustegevus ja orienteeritus innovatsioonile.

Baltic Workboatsile on autonoomsed avavee käigukatsed esimene samm mehitamata laevade valdkonnas, mida plaanitakse edasi arendada, et luua laevade suutlikkus keerulisemate manöövrite ja missioonide läbiviimiseks.  

BALTIC WORKBOATS AS

bwb.ee

Arendustöö eesmärk on saavutada laeva võimekus iseseisvalt käigukatsed läbi viia, tarkvaralise tööriistaga tulemused salvestada ja luua analüüsitud tulemuste raport.

Iseseivalt kulgevad käigukatsed on vajalikud mõõdistuste täpsuse ja katseprotseduuride korratavuse tagamiseks. Praegu tehakse mõõdistusi küll täpsete seadmetega, kuid laevu opereerivad ning tulemusi registreerivad inimesed, mis põhjustab ebatäpsusi ega taga katsete muutusteta korratavust. Autonoomne süsteem edastab laevale identsed navigeerimiskäsklused ja salvestab andmeid pikema perioodi jooksul ning kogutud materjali põhjal saab avaldada täpsed mõõdistusandmed. Näiteks võib lainetes liikuva laeva kiirus märgatavalt varieeruda, mistõttu mõõdetud kiirus sõltub registreerimise hetkest. Analüüsides pikema salvestusperioodi infot, saab määrata laeva kiiruse karakteristikud katse kestel. Katsed peavad olema eelprogrammeeritud, et vältida operaatorite eripärasid, näiteks pööravad operaatorid sikk-sakk trajektooriga katsel rooli pisut erinevalt.

Katseandmete raportiga edastatakse tellijale inimtegevusest sõltumatud andmed laeva opereerimise kohta. Suure täpsusastmega ja sõltumatud mõõtmiste tulemused on oluline argument nii laevaehitaja maine tõstmisel kui laeva ostuotsuse tegemisel.

Autonoomsete katsete läbiviimiseks on vaja laeva automaatika- ja kontrollsüsteeme integreerides  luua situatsiooniteadlikkuse suutlikkus ja eelseadistatud käigukatsete teostamise suutlikkus. Situatsiooniteadlikkuse tagamiseks arendatakse seadmete süsteem, mis turvaliseks navigeerimiseks edastab infot laeva ümbruses merel toimuvast ning võimaldab navigeerimismanöövrite iseseisva elluviimise. Katse käigus laeva käitumise ja meresõiduomaduste kohta info kogumiseks arendatakse mõõteseadmestik. Andmete analüüsimiseks ja raporti koostamiseks luuakse tarkvaraline tööriist.

Parimal viisil toimiva terviklahendi saavutamiseks teevad tihedalt koostööd Baltic Workboatsi automaatika, elektrisüsteemide ja programmeerimise spetsialistid ning teadurid ja spetsialistid TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudist, ehituse ja arhitektuuri instituudist, arvutisüsteemide instituudist ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskusest.

Ülikooli ja ettevõtte arenduskoostööd toetab Euroopa Regionaalarengu Fond regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetme kaudu.

Kontakt

KRISTJAN TABRI, DSc

Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju

Ekspert – kaasprofessor tenuuris
+372 509 2585
kristjan.tabri@taltech.ee
ETIS

TARMO SAHK, MSc

Eksperimentaaluuringud

mehaanikainsener – doktorant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee
ETIS