Uued avatud ligipääsuga teadusartiklid

Professor Mihkel Kõrgesaare ja järeldoktor Nima Ahmadi osalusel valminud 1.1 kategooria teadusartikkel The influence of fluid structure interaction modelling on the dynamic response of ships subject to collision and grounding on kõigile avatud ligipääsuga.

Artiklis esitatakse reisilaevade kokkupõrkekindluse hindamiseks vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju mudel. Multifüüsikaline arvutusmudel simuleerib tüüpilist kokkupõrget või madalikule sõitu, arvestades seejuures nii laeva õnnetuse-eelset kiirust kui ka laeva meresõiduomadusi ning kere hüdrodünaamilist takistust.

Hüdrodünaamika arvestamine võimaldab konstruktsioonide vastupidavust täpsemalt hinnata. Seni on traditsioonilised meetodid keskendunud vaid laeva kineetilisele energiale. Mudeli abil tehtud arvutused tõendavad veelkord, et laevade kokkupõrkekindluse hindamisel tuleb arvestada ka vedeliku mõju, sest vedelik mõjutab oluliselt laeva vigastuse ulatust.

Doktorant-nooremteadur Mikloš Lakatoš esitles SCC mudelkatsebasseinis läbiviidud pritsmeliistude katseseeria ja vastavate simulatsioonide tulemusi virtuaalsetel erialakonverentsidel Londonis ja Napolis. Konverentsiartiklid Resistance Tests Of a Series of Chine Interceptors on a Planing Craft ja Numerical Modelling of a Planing Craft with a V-Shaped Spray Interceptor Arrangement in Calm Water on samuti kõigile avatud ligipääsuga. Uurimistöös osalesid Mikloš Lakatoš, Kristjan Tabri, Henrik Andreasson, Tarmo Sahk ja Abbas Dashtimanesh.

Avatud ligipääsuga teaduspublikatsioonid

Kontakt

MIHKEL KÕRGESAAR, DSc

Laeva- ja merekonstruktsioonid
abiprofessor tenuuris
+372 5343 9557
mihkel.korgesaar@taltech.ee
ETIS

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

insener – meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
miklos.lakatos@taltech.ee
ETIS