Lõbusõidu- ja töölaevaehituse müügitulu ligi 54 miljonit eurot

Eestis põhitegevusena lõbusõidu- või töölaevu ehitavad ettevõtted teenisid 2020. aastal müügituluna kokku 53,9 miljonit eurot, selgus Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse iga-aastases uuringus. 36,7 miljonit eurot ehk 68% uuringu valimi ettevõtete müügitulust teenis Baltic Workboats AS töölaevaehituses. Kokkuvõttes oli 2020. aasta ligi 54 miljoni euroni küündiva müügituluga Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtetele väga edukas, suurem aastane müügitulu kogunes uuringu kontekstis vaid 2018. aastal (56,6 miljonit eurot).

Üle 17 miljoni euro ehk 32% 2020. aasta müügitulust teenisid valimi ettevõtted lõbusõidulaevade ehituses. Suurima müügimahuga lõbusõidulaevade ehitaja on Aktsiaselts Luksusjaht, 2020. aastal oli ettevõtte müügitulu ligi 10,5 miljonit eurot.

Eksport moodustas 2020. aasta lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtete müügitulust 80% ehk Eesti lõbusõidu- ja töölaevatoodangut eksporditi 43,3 miljoni euro väärtuses. Baltic Workboatsi töölaevade ekspordi osakaal oli 58% 2020. aasta kogu ekspordimahust.

Töökohti oli valimi laevaehitusettevõtetes 2020. aastal 350 ja tööjõukulud oli kokku 9,5 miljonit eurot. Aastail 2018-2020 on lõbusõidu- ja töölaevaehituse ettevõtete tööjõukulud stabiilses suuruses püsinud.

Põhitegevusena Eestis lõbusõidu- ja töölaevu ehitavate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta oli 2020. aastal 42 814 eurot.

Kontakt

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon
teadmussiirde koordinaator
helen.saask@taltech.ee

arvutuslik hüdrodünaamika arvutusmeetod arvutusmudel autonoomne laev avaveekatsed Baltic Workboats CFD doktorantuur doktoriõpe hüdrodünaamika järeldoktorantuur Kaarel Koppel kokkupõrkekindlad laevakonstruktsioonid kokkupõrkekindlus kompetentsikeskus koolitus Kristjan Tabri Kuressaare Kuressaare kolledž laevaehitus laevakonstruktsioonid materjalilabor materjaliteadus meretehnika meretehnika ja väikelaevaehitus meretööstus Mihkel Kõrgesaar Mikloš Lakatoš mudelkatsebassein mudelkatsed pritsmeliistud Saaremaa SCC SCC 16-19 Tallinna Tehnikaülikool Tallinn University of Technology TalTech Tarmo Sahk teadus teadusarendus Teaduse teekaart teadustaristu vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju virtuaalprojekteerimine Väikelaevaehituse kompetentsikeskus