Laevaehituse müügitulu 2018 ligi 57 miljonit eurot

Eestis põhitegevusena lõbusõidu- või töölaevu ehitavad ettevõtted teenisid 2018. aastal müügituluna kokku ligi 57 miljonit eurot.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse iga-aastase Eesti laevaehitusettevõtete uuringu eesmärk on anda ülevaade möödunud aasta laevaehitusest ja jälgida Eesti meretööstuse arengut. Uuring põhineb Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses 2017. aastal kirjeldatud metoodikal ja käsitleb seega ainult 2018. aastal Eestis põhitegevusena lõbusõidulaevu või töölaevu ehitanud ettevõtteid. 2018. aasta uuringu valimisse kuulub 16 ettevõtet – 15 lõbusõidulaevade valmistajat ja 1 töölaevade ehitaja, kõigilt näitajatelt valimi suurim ettevõte, Baltic Workboats AS Saaremaal.

Valimi ettevõtete müügitulus 2017. aastaga võrreldes saavutatud enam kui 9 miljoni eurone ehk 19% tõus põhineb pea täielikult Baltic Workboatsi tulemusel. Sektori suurim ettevõte teenis töölaevaehituses üle 40 miljoni euro ehk 71% kogu Eesti laevaehituse müügitulust. Ligi 17 miljonit eurot ehk 29% kogu sektori müügitulust teenisid ülejäänud valimi ettevõtted lõbusõidulaevade ehituses. Aastail 2016-2018 oli lõbusõidulaevu ehitavate ettevõtete müügitulu stabiilne, kokku ca 16-17 miljonit eurot aastas. Suurima müügimahuga lõbusõidulaevade ehitaja on Aktsiaselts Luksusjaht.

Eksport moodustas 2018. aasta laevaehituse müügitulust rekordilised 83% ehk Eesti laevatoodangut eksporditi enam kui 47 miljoni euro väärtuses. Baltic Workboatsi töölaevade ekspordi osakaal oli 72% 2018. aasta kogu ekspordimahust. Olulisima ekspordi sihtriigina jätkas ka 2018. aastal Rootsi, kus Eesti laevaehitusettevõtted teenisid müügituluna ligi 22 miljonit eurot.

Töökohti oli valimi laevaehitusettevõtetes 2018. aastal 384 ja tööjõukulud küündisid kokku 10 miljoni euroni. Sektori töökohtade arv on lähiminevikus kasvanud 8-9% aastas, ent tööjõukulud suurenesid 2017. aastal äärmuslikult 23% ja 2018. aastal 19%.

Põhitegevusena Eestis laevu ehitavate ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta oli 2018. aastal 40 701 eurot.