Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine 2018-2019

Posted on
projekt EU52013

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekti käigus uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks töötatakse välja sobiv platvorm ja valmistatakse autonoomne mudel manööverduskatsete läbiviimiseks. Mudeli omadusi on võimalik teatud määral muuta sõltuvalt sellest, missugust funktsiooni laev peab täitma. Mudelile paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem manööverduskatsete tegemiseks ja katseandmete korjeks.

Manööverduskatsete abil saab hinnata laeva juhitavust ja reageerimisvõimet, mis on eriti oluline autonoomsete laevade puhul, kus inimkontrolli võimalused on piiratud. Uus, isejuhtiv tehnoloogia võimaldab vähendada katsebasseinis või avaveel mudelkatsetele kuluvat aega ja tõsta mudelkatsete täpsust. See muudab mudelkatsed odavamaks ja laevatootjatele kättesaadavamaks.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse senises mudelkatsete valikus on takistus- ja meresõiduomaduste katsed kontrollitud ehk katsebasseini tingimustes. Manööverdamiskatsete jaoks jääb katsebassein väikeseks, seetõttu arvestatakse uue katsemetoodika väljatöötamisel vajadusega katseid läbi viia avavees, vabas looduses. Millises veekogus avavee katseid läbi viima hakatakse, on hetkel kaalumisel.

Projekti juhib TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskus, kes töötab projekti raames välja manööverdamiskatsete metoodika ja tehnoloogilise lahenduse. Partneritena on projekti kaasatud Eesti juhtiv mereinseneeria büroo MEC Insenerilahendused, kelle roll on luua autonoomse laeva kere kontseptsioon ja tehniline lahendus, ning Saaremaal asuv ettevõte Composite Plus, kes valmistab laeva katsetatava keremudeli. Järgmise aastani kestvat projekti rahastatakse regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetmest. Projekti toetussumma on 119 998,79 eurot.

Vaata ONYMO autonoomset laeva tutvustavaid slaide (inglise keeles):

thumbnail of onymo_veebi


Kontakt

TARMO SAHK (EE, RU, EN)
laborite juht
GSM: +372 5661 9989
e-mail: tarmo.sahk@ttu.ee

 

INGRID TILTS (EE, RU, EN)
arendusprojektid
GSM: +372 520 2646
e-mail: ingrid.tilts@ttu.ee