SCC on Tallinna Tehnikaülikooli
teadus- ja arendusüksus.
SCC peamine uurimisvaldkond on laevade hüdrodünaamika:
keretakistus, meresõiduomadused,
kerele mõjuvad koormused,
manööverdusvõime.
SCC osaleb väikelaevaehitajate õppes.

TTÜ tunnustus Tarmo Sahale ja Kristjan Tabrile

  Tallinna Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva puhul pälvivad SCC laborite juht Tarmo Sahk ja TTÜ vanemteadur Kristjan Tabri medali „Tallinna Tehnikaülikool tunnustab“. Eriliseks puhuks valmistatud medali saavad 100 parimat kolleegi. Kokku on tehnikaülikoolis üle 1800 töötaja. Tarmo ja Kristjan kuuluvad Tallinna Tehnikaülikoolis 5% kõige kõrgemalt hinnatud kolleegide hulka. Tarmo Sahk […]

Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks nimetati Mihkel Kõrgesaar

TTÜ Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks valiti Mihkel Kõrgesaar. Laevaehituse professori ametikoha eesmärk on teadus- ja arendustegevuse eestvedamine laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika valdkonnas. „Laevaehituse professori nimetamisega meie Meremajanduse keskusese koosseisu oleme jõudnud uude ajajärku. See on meie esimene professor Saaremaal ja ka esimene tenuuri raja professor kogu Eesti […]

Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine 2018-2019

projekt EU52013 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekti käigus uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks töötatakse välja sobiv platvorm ja valmistatakse autonoomne mudel manööverduskatsete läbiviimiseks. Mudeli omadusi on võimalik teatud määral muuta sõltuvalt sellest, missugust funktsiooni laev peab täitma. Mudelile paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem […]

Vaata kõiki uudiseid