SCC on Tallinna Tehnikaülikooli
teadus- ja arendusüksus.
SCC uurimisvaldkonnad on meretehnoloogia ja hüdrodünaamika.
SCC osaleb väikelaevaehitajate õppes.

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus Kuressaares on riiklikult oluline teadustaristu

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse (SCC) meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu lisati Eesti riiklikult oluliste teadustaristute nimekirja ehk teekaardile. Esimest korda jõudis riiklikule teekaardile väljaspool Tallinna või Tartut asuv ning tootmisettevõtetega kahasse arendatav teadustaristu. SCC peamisi partnereid taristu arendamisel on laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS. SCC ühendab laevade ja muu meretehnika arendamiseks Balti riikide […]

SolidWorks tugevusanalüüside koolitus

ASV NYMO katsebasseinis

ASV NYMO katsebasseinis

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks valmistatud autonoomne mudel NYMO lasti täna esimest korda SCC mudelkatsebasseini. NYMOle paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem manööverduskatsete tegemiseks ja katseandmete korjeks. Manööverduskatsete abil saab hinnata laeva juhitavust ja reageerimisvõimet, mis on eriti oluline autonoomsete […]

Vaata kõiki uudiseid