Meretööstuse Liit sai väikelaevaehituse kutse andmise õiguse

SA Kutsekoda juures tegutsev Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kuulutas 11. mail toimunud koosolekul Eesti Meretööstuse Liidu väikelaevaehituse kutse andja konkursi võitjaks.Liidul on õigus väikelaevaehituse kutset anda kuni 10. maini 2022.

Liidu üks põhieesmärke on populariseerida laevaehituse õpet ning osaleda riiklike õppekavade ja kutsekvalifikatsiooni nõuete ning -standardite väljatöötamisel ja arendamisel.

Esimene kutseeksam toimub käesoleva aasta juunis.

Lisainfo
Anni Hartikainen
Head of Small Craft Competence Centre
Tallinn University of Technology

Tel/Phone +372 514 5968 | anni.hartikainen@ttu.ee
skype: annikainen | www.scc.ee

15.05.2017

väikelaevaehituse kutse