Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (endise lühendiga SCC), mis alates 2023 jaanuaris reorganiseeritakse ümber Meretehnoloogia kompetentsikeskuseks (MARTE).

Kompetentsikeskus (MARTE) on Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusüksus.

Kompetentsikeksus loodi Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu otsusel 25. jaanuaril 2011. aastal.

Kompetentsikeskuse hoone valmis 2014. aastal. Laborite (mudelkatsebassein, materjalilabor) sisustus valmis 2015. aasta lõpuks.

Kompetentsikeskus kanti 14. veebruaril 2019. aastal Vabariigi Valitsuse otsusel Eesti riiklikult olulisi teadustaristuid koondavale teekaardile. Väljaspool Tallinna või Tartut asuv ning tootmisettevõtetega kahasse arendatav teadustaristu jõudis riiklikule teekaardile esimest korda.

Kompetentsikeskuse tegevuse alused, TTÜ Eesti Mereakadeemia direktori 22. jaanuari 2018. aasta korraldus nr 1-24/39.

Kompetentsikeskus on väikelaevaehituse ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime edendaja läbi:

  • tippspetsialistide ja -teadmise kaasamise,
  • arengule suunatud koostöö algatamise ja arendamise,
  • väikelaevaehituse hariduse edendamise,
  • rakenduslike uuringute algatamise ja innovaatiliste ideede elluviimise.

Regionaalsed nutika spetsialiseerumise valdkonnad

Eesti on jagatud 17 regiooniks, millel on oma nutika spetsialiseerumise valdkonnad. SCC Kuressaares on üks viiest nutika spetsialiseerumise valdkonna kompetentsikeskusest. Saaremaa nutika spetsialiseerumise valdkonnad on merendus ja väikelaevaehitus ning merenduselektroonika. Tutvu kõigi regionaalsete nutika spetsialiseeriumise valdkondade kompetentsikeskustega (link).