Vanemteadur Kristjan Tabri alustas SCC juhatajana

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhatajana alustas tööd TalTechi inseneriteaduskonna vanemteadur Kristjan Tabri.

Kristjan Tabri on teadlasena tegelenud laevade kokkupõrgete ja karilesõidu dünaamika modelleerimisega ning uurinud laevakonstruktsioonide käitumist õnnetuslike ja ekstreemsete koormuste korral. Viimasel ajal on ta keskendunud vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju uurimisele rakendades arvutusliku vedelikudünaamika meetodeid, et hinnata konstruktsioonile mõjuvaid koormusi ja analüüsida laeva meresõiduomadusi. Lisaks teadustööle on Kristjan Tabril oluline roll doktoriõppe korraldamisel, ta osaleb mitmesugustes arendusprojektides ja Eesti Meretööstuse Liidu tegevuses. 

Mul on hea meel, et Eestis on laevaehituse kompetentsikeskus, mis võimaldab meil jõuda rahvusvahelises konkurentsis kõrgtehnoloogilistele laevaehtusriikidele lähemale. Karmistuvate nõuete tingimustes arendab kogu maailma laevaehitus aina tõhusamaid ja keskkonnasõbralikumaid tooteid. Lisaks juba tuttavale laevaehitusele on uue suunana tekkimas avameretööstus tuuleparkide näol, mis pakub uusi väljakutseid, näiteks jääkoormuste modelleerimine, tuuleenergia talletamine vesiniku abil ja tuulikute tekitatava allveemüra hindamine.

Kompetentsikeskus viib teadustööd praktikasse ja pakub võimalusi rakendusuuringute läbiviimiseks ja innovaatiliste lahenduste läbikatsetamiseks, ilma milleta kaasaegne meretööstus ei ole enam mõeldav. Eesti meretööstuse jaoks tähendab see, et kõiki vajalikke arendusteenuseid ei pea enam hankima välisriikidest.

Kristjan Tabri

Väikelaevaehituse kompetentsikeskusega on Kristjan Tabri seotud kompetentsikeskuse loomisest 2011. aastal nii nõukogu liikmena kui ka teadus- ja arendusprojektides kaasalööjana. Keskuses on käimas mitmed projektid, mis tegelevad katsemetoodikate täiendamisega ja meretehnika tulevikutrendidega, nagu näiteks autonoomsed laevad ja virtuaalprojekteerimise tehnikad.

Kontakt

KRISTJAN TABRI, DSc

Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju
Ekspert – kaasprofessor tenuuris +372 509 2585 kristjan.tabri@taltech.ee ETIS