SCC rajamine 2010-2015

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamine 2011-2015

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse põhitegevuste projekt EU39028, jätk 2010. a kompetentsikeskuse ettevalmistusele ja tugitegevuste projektile.

Eesmärgid:

  • koondada Saare maakonda väikelaevaehituse valdkonnaga seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada;
  • tõsta piirkonna ettevõtete võimekust kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel;
  • luua Saaremaal soodsad tingimused teadmismahukaks ettevõtluseks;
    tugevdada erinevate sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel.

Projekti toel ehitati:

  • väikelaevade mudelkatsebassein-projekteerimislabor,
  • sisustati ja mehitati materjalilabor ja erialaraamatukogu,
  • Kuressaare Ametikooli tehnoloogialabor.

Partnerid: TTÜ Kuressaare Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Kuressaare Ametikool, Eesti Mereakadeemia, MTÜ Kuressaare Campus, MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare Linnavalitsus, SA Saaremaa Arenduskeskus.

Maksumus: 3 720 479 EUR, sh EL toetus 3 162 407 EUR ja omafinantseering 558 072 EUR

Introduction of the Centre in English

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ettevalmistus 2010

Kompetentsikeskuste arendamise toetusmeede, tugitegevused 2009-2011

Arendustööd:

Kontakt

INGRID TILTS, MA

Rahvusvahelised projektid
Arenduse peaspetsialist
+372 520 2646
ingrid.tilts@taltech.ee