Uued töötajad

Oktoobri lõpus asus TalTech Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja ametisse Villu Vatsfeld. Villu on erialalt rahanduse- ja finantsjuhtimise taustaga ning omab pikaajalist kogemust nõustamise, projektiarenduse ja -juhtimise valdkondades. Merendussektoriga on tema seosed senises tööelus aga kõige pikaajalisemad. Töötades 17 aastat Eesti regionaalsete sadamate haldamise ja arendamisega tegutseva äriühingu AS Saarte Liinid juhtkonna liikmena, on ta panustanud nii merendussektori enda arengusse kui ka valdkonnaga seotud poliitikate kujundamisse. Lisaks sellele on tal olnud võimalus kaasa lüüa ka erinevates sadama- ja meremajandusega seotud rahvusvahelistes koostööprojektides ning organisatsioonides. Muude töökogemuste kõrval on Villul 6-aastane töökogemus õppejõu ja lektorina, viies läbi kursuseid ettevõtlusest, innovatsioonist, rahandusest ja pangandusest, seda muuhulgas ka Kuressaare kolledžis. Ta usub kindlalt, et asjakohane ja kaasaegne taristu on iga riigi ja regiooni eduka arengu võti ning et suurim projekt või arendus pole alati parim lahendus. Varem kompetentsikeskuse juhataja ametis olnud Kristjan Tabri soovis panustada rohkem aega teadustöösse, kuid samas jätkab tööd ka meie keskuse teaduseksperdi ametikohal erinevates projektides.

Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse meeskonnas alustas mehhatroonikainsenerina tööd Dhanushka Chamara Liyanage. Dhanushka on pärit Sri Lankalt, kus ta omandas 2008. aastal bakalaureusekraadi masinaehitustehnoloogia erialal, pärast seda töötas kaks aastat edasi kodumaal ning siis suundus neljaks aastaks Singapuri. 2014. aastal jõudis ta Eestisse, kus alustas õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonika erialal ning 2016. aastal kaitses magistritöö teemal „Laevamudelite katsebasseini juhtimissüsteemi väljatöötamine“ ning lõpetas cum laude. Nagu magistritöö pealkiri ka reedab – Dhanushka on SCC mudelkatsebasseini automaatikasüsteemi looja. 2017. aastal alustas õpinguid doktorantuuris, kus ta spetsialiseerus hüperspektraal-pilditehnikale. 2021. aastal kaitses ta doktoritöö teemal „Hüperspektraal-pilditehnika maastiku nutikaks tajumiseks“. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses on tema roll tegeleda autonoomsete laevade ning mudelkatsebasseini infrastruktuuri arendamisega.

Katsebasseini arendamisel osaleb ka spetsialist Hans Korman, kes on TalTech Kuressaare kolledži tudeng meretehnika ja väikelaevaehituse erialal. Töö annab talle võimaluse sooritada praktika ning sisendi lõputööks.

Meretehnika ja väikelaevaehituse eriala hakkab vedama Kuressaare kolledžiga liitunud Saaremaa päritolu Mihhail Afanasjev. 2017. aastal lõpetas Saaremaa päritolu Mihhail Kuressaare kolledžis selle sama eriala. Peale kooli töötas ta mõned aastad tööstuses, kus tegeles oma eriala – laevaehitusega. 2020. aastal suundus Mihhail Taani ja Norra Kuningriikidesse magistrantuuri mereinseneeria erialale: 2020-2021 õppeaastal õppis Taanis ning 2021-2022 õppeaastal Norras. Ta kaitses magistritöö teemal „Triivjää avaldatud jõud ujuvale tuulegeneraatorile“. 2022. aastal naasis Mihhail Saaremaale, et õpetada tudengeid Kuressaares. Kolledžis asus ta tööle lektori ja programmijuhina endale juba tuttavaks saanud meretehnika ja väikelaevaehituse alal.

Teadmussiirde koordinaatorina alustas tööd Age Teär. Tema põhilised vastutusalad on uudiskirja valmimine, meretööstuse raporti koostamine ning projektide raames vajalike koolituste korraldamine.