Helen Sääsk

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon

teadmussiirde koordinaator
helen.saask@taltech.ee