Veesõiduki projekteerimine

 Laeva projekteerimise etapid

Laeva projekteerimine koosneb üldjoontes kolmest etapist:

  • eelprojekt,
  • klassiprojekt,
  • tööprojekt.

Eelprojektiga defineeritakse laeva peamõõtmed, ligikaudsed tekiplaanid, põhimõtteline konstruktsioonilahendus, laevasüsteemide põhimõttelised lahendused, veetakistus ja laeva võimsustarve. Tihti koostatakse eelprojekti jooksul vaid kahedimensionaalsed (2D) joonised.

klassiprojekt koostatakse laeva klassifitseerimiseks, registreerimiseks ja tüübikinnituste saamiseks. Klassiprojekt sisaldab täpseid jooniseid laeva konstruktsioonidest ja süsteemidest, tekiplaane, tugevusarvutusi ja stabiilsusarvutusi. Võrreldes teiste projekteerimisetappidega kaasatakse klassiprojekti koostamisse kõige rohkem spetsiifilist tarkvara, kuna klassiprojektiga defineeritakse laev ja selle omadused praktiliselt täies ulatuses. Tugevus- ja stabiilsusanalüüsid teostatakse klassiprojekti koostamisel.

Tööjoonised on viimane etapp laeva projekteerimisel ja sisaldab täpseid jooniseid konstruktsioonielementide valmistamiseks.

Nimetatud etappide sooritamiseks eeldab kaasaegne lähenemine kolmedimensionaalse (3D) mudeli loomist, mille formaat võimaldab selle kasutamist erinevate tarkvarade poolt.

Laeva 3D mudeli loomine

3D mudeli loomiseks sobivate tarkvarade valik on lai, väikelaevaehituses on sobivamateks NX, Catia, SolidEdge ja SolidWorks. Tihti luuakse 3D mudel tarkvaraga, mis võimaldab teha ka püstuvusanalüüse, näiteks MaxSurf, DelftShip ja NAPA. Siiski ei võimalda viimati mainitud programmidega tehtud mudelid piisavat täpsust ja seega on üldiselt klassi- ja tööprojekti loomiseks sobiva 3D mudeli koostamiseks vajalik spetsiifilisema tarkvara kasutamine. Sama 3D mudeli baasil tehakse nii laeva püstuvusarvutused kui ka lõplike elementide meetodil põhinevad tugevusanalüüsid. Erinevad tegevused ja võimalikud valikuvariandid tarkvara osas projekteerimise erinevateks etappideks on esitatud tabelis:

projekteerimise etapid

Pidades silmas eelnevalt kirjeldatud tarkvaravajadust on meie kompetentsikeskuses võimalus kasutada  ja tellida koolitust või konsultatsiooni  tarkvarale igast järgmisest kolmest grupist:

  • Visandid ja 2D joonised: Autocad LT, Rhinoceros
  • Täpsed mudelid 3D disain: Rhinoceros, NX, SolidEdge , SolidWorks,
  • Hüdrostaatika ja dünaamika: Orca3D

SaveSave