Uuringud

Kontakt

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon
Teadmussiirde koordinaator +372 5552 8562 helen.saask@taltech.ee