Koolitused

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse koolitused
TalTech ja Kuressaare kolledž
Koolitusi juhendavad nii SCC töötajad, teised TalTechi spetsialistid kui ka väliseksperdid. Koolitusel osaleja saab TalTechi täienduskoolituse tunnistuse.
Teadustaristu laborid
Koolitused toimuvad Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse inspireerivas meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristus, mis on riiklikult oluline teaduse infrastruktuuri üksus. Koolitusi võõrustavad näiteks mehhatroonika-, projekteerimis- ja materjalilabor.
Õppimiseks loodud keskkond
Lisaks põnevatele laboritele ootavad õppureid kaasaegse tehnikaga auditooriumid nii SCC moodsas hoones kui ka kolledži õppehoones ehk Kuressaare ajaloolises kohtumajas; kasutada saab terrassi ja sisehoovi.
Paindlik
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus kohandab koolituse tellija ootustele. Vajadusel luuakse koostöös uus koolitusprogramm.
Saaremaal
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus toob Saaremaale TalTechi teiste üksuste koolitusi. SCC on värav tehnikaülikooli.

Raalprojekteerimine

Väikelaevaehituse kompetentsikeskusel on kogemused mitmesuguste projekteerimiskoolituste korraldamisel. SCC töötajad õpetavad kasutama tarkvaraplatvorme:

  • SolidWorks
  • NX tootearendussüsteem
  • Rhinoceros ja Orca3D

Projekteerimise lektorid

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele
Tootearendusinsener – Lektor +372 5300 4582 kalju.saar@taltech.ee

TARMO SAHK, MSc

Eksperimentaaluuringud, laborite töö korraldamine

mehaanikainsener – doktorant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee
ETIS

Simulatsioonitarkvara

  • Star CCM+
  • MathCad
  • MATLAB

Simulatsioonitarkvara lektor

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

Doktorant-nooremteadur – Meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
+358 40017 8556
miklos.lakatos@taltech.ee
ETIS

Kontakt

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon

Teadmussiirde koordinaator
+372 5552 8562
helen.saask@taltech.ee