Koolitused

Kompetentsikeskuse koolitused

TalTech ja Kuressaare kolledž
Koolitusi juhendavad nii SCC töötajad, teised TalTechi spetsialistid kui ka väliseksperdid. Koolitusel osaleja saab TalTechi täienduskoolituse tunnistuse.
Teadustaristu laborid
Koolitused toimuvad Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse inspireerivas meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristus, mis on riiklikult oluline teaduse infrastruktuuri üksus. Koolitusi võõrustavad näiteks mehhatroonika-, projekteerimis- ja materjalilabor.
Õppimiseks loodud keskkond
Lisaks põnevatele laboritele ootavad õppureid kaasaegse tehnikaga auditooriumid nii SCC moodsas hoones kui ka kolledži õppehoones ehk Kuressaare ajaloolises kohtumajas; kasutada saab terrassi ja sisehoovi.
Paindlik
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus kohandab koolituse tellija ootustele. Vajadusel luuakse koostöös uus koolitusprogramm.
Saaremaal
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus toob Saaremaale TalTechi teiste üksuste koolitusi. SCC on värav tehnikaülikooli.

Elekter ja automaatika

  • elektri- ja automaatikasüsteemid
  • programmeeritavad kontrollerid (PLC)

KAAREL KOPPEL, MSc

Mere-elektroonika
Mehhatroonikainsener – Lektor
+372 5383 3119
kaarel.koppel@taltech.ee

Raalprojekteerimine

Väikelaevaehituse kompetentsikeskusel on kogemused mitmesuguste projekteerimiskoolituste korraldamisel. SCC töötajad õpetavad kasutama tarkvaraplatvorme:

  • SolidWorks
  • NX tootearendussüsteem
  • Rhinoceros ja Orca3D

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele

Tootearendusinsener – Lektor
+372 5300 4582
kalju.saar@taltech.ee

TARMO SAHK, MSc

Eksperimentaaluuringud

mehaanikainsener – doktorant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee
ETIS

Simulatsioonitarkvara

  • Star CCM+
  • MathCad
  • MATLAB

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

insener – meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
miklos.lakatos@taltech.ee
ETIS

Kontakt

AGE TEÄR

Teadmussiirde koordinaator
age.tear@taltech.ee