Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm

SCC on professor Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühma kodu.

Uurimisrühma teadustöö keskendub laevade käitumisele normaal- ja piirtingimustes. Peamine eesmärk on arendada laevade disaini, et laevad oleksid turvalised, energiatõhusad ja kasutajasõbralikud. Lisaks lähtutakse meretööstuse vajadustest.

Uurimissuund: hüdrodünaamika

Esimene uurimissuund käsitleb laevade hüdrodünaamikat ning vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju (FSI, Fluid-structure interaction). Eesmärk on suurendada laevade energiatõhusust ja parandada laevade käitumist erinevates töötingimustes.

Neid uuringuid toetab kompetentsikeskuse teadustaristu, mis ühendab väikelaevade mudelkatsebasseini ja arvutisimulatsioonide potentsiaali. SCC teadustaristu võimaldabki teadlastel näiteks ilmaolusid ja õnnetusi jäljendada ning laevade käitumist mitmesugustes olukordades ja erinevates töötingimustes uurida.

Uurimissuund: laevakonstruktsioonid

Laevakonstruktsioonide vallas uurime ja loome uudseid arvutusmeetodeid hindamaks laevakonstruktsioonide vastupidavust nii õnnetuskoormustel kui ka piirkoormustel. Niisugused teadmised on eriti olulised määratlemaks laevade kokkupõrke või madalikule jooksmisega seonduvaid riske. Laevaehituses kasutatavad traditsioonilised lihtsustatud meetodid ei suuda kõiki vajalikke faktoreid arvestada. Laevakonstruktsioone püütakse võimalikult palju optimeerida nende massi vähendades, kuid samas tuleb tagada ka ohutus. Efektiivne arvutusmeetod on kasutajasõbralik tööriist, mis võimaldab põhjendatud lihtsustusi tehes kiiresti suuri ja keerukaid konstruktsioone projekteerida. Teadlaste ülesanne ongi lihtsustuste ulatus määratleda.

Laevakonstruktsioonide suunal on põhilisteks uurimismeetoditeks materjalikatsed ja arvutuslikud simulatsioonid. Arvutisimulatsioonid annavad meile vajaliku ülevaate materjalides ja konstruktsioonides toimivatest seaduspärasustest, katseid kasutame hüpoteeside tõendamiseks ning uute deformatsiooni- ja purunemismehhanismide otsinguil.

Uurimisrühma liikmed

MIHKEL KÕRGESAAR, DSc

Laevade turvalisus
abiprofessor tenuuris +372 5343 9557 mihkel.korgesaar@taltech.ee ETIS

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

Doktorant-nooremteadur – Meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
+358 40017 8556
miklos.lakatos@taltech.ee
ETIS

TEGUH PUTRANTO, MSc

Laevade turvalisus

Doktorant-nooremteadur – DoRa stipendiaat
teguh.putranto@taltech.ee
ETIS

TARMO SAHK, MSc

Eksperimentaaluuringud, laborite töö korraldamine

mehaanikainsener – doktorant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee
ETIS

KAAREL KOPPEL, MSc

Mere-elektroonika

Mehhatroonikainsener – Lektor
+372 5383 3119
kaarel.koppel@taltech.ee

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele

Tootearendusinsener – Lektor
+372 5300 4582
kalju.saar@taltech.ee

Abijõud

RUTTAR TEÄR, BSc

Mudelkatsed, materjalikatsed

Katsete spetsialist
+372 511 8715
ruttar.tear@taltech.ee

ANDRUS ŠULTS

Teadustaristu

Spetsialist
andrus.sults@taltech.ee

KERT OJALA

Specialist
kert.ojala@taltech.ee
Uurimisrühma uudised

Avatud ligipääsuga teaduspublikatsioonid

MARSTRUCT ’21

Merekonstruktsioonide analüüse teostatakse lõplike elementide meetodi (LEM) abil. Üks osa simulatsioonide arendamisest on termomõjutsoonide (või siis lihtsamalt öeldes keevisliidete) arvestamine ja nende mõju analüüs konstruktsiooni käitumisele. Kuna konstruktsioonid on keerukad, siis keevisliidete modelleerimine on äärmiselt ajakulukas. Seepärast arendas meretehnika ja väikelaevaehituse tudeng Tiit Jalasto oma lõputöös praktilise rakenduse, millega saab tõhusalt lisada keevisliiteid konstruktsioonimudelitesse. Tööd esitati kevadel rahvusvahelisel merekonstruktsioonide konverentsil. Alltoodud videos leiab selle esitluse.

Mihkel Kõrgesaar