Tasuta koolitused oktoobris

Oktoobris toimub Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses kaks tasuta koolitust:

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ raames. Täiskasvanute tasuta tööalastest kursustest loe lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi veebist.

Kontakt

KAAREL KOPPEL, MSc

Mere-elektroonika
Mehhatroonikainsener – Lektor
+372 5383 3119
kaarel.koppel@taltech.ee

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele

Tootearendusinsener – Lektor
+372 5300 4582
kalju.saar@taltech.ee

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon

teadmussiirde koordinaator
helen.saask@taltech.ee