Asukoht

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Meremajanduse keskus
Eesti Mereakadeemia
Tallinna Tehnikaülikool

info@scc.ee

Tallinna 19
93819 Kuressaare