Asukoht

Kompetentsikeskus

Kuressaare kolledž
Tallinna Tehnikaülikool

info@scc.ee

Tallinna 19
93819 Kuressaare