Kompetentsikeskuse ettevalmistus

Kompetentsikeskuse ettevalmistus: Kompetentsikeskuste arendamise toetusmeede, tugitegevused (2009 – 2011) Kompetentsikeskuste peamiseks eesmärgiks on pakkuda tuge piirkondliku ettevõtluse arengule nii kvalifitseeritud spetsialistide, […]

Kompetentsikeskuse rajamine

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamine (põhitegevused)  (2011-2015) Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse põhitegevuste projekt EU39028 on jätk 2010. aastal läbi viidud kompetentsikeskuse ettevalmistusele ja tugitegevuste projektile. […]

Ühisõppekava

Väikelaevaehituse ühisõppekava arendamine koostöös ettevõtjatega  (2010-2014) Tegemist on inimressursi arendamise rakenduskava meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alameetmee “Kõrgkoolide ja […]

ÖÖs on laineid

14. mail toimub järjekordne üle-eestiline muuseumiöö. TTÜ Kuressaare Kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskus osaleb üritusel koostöös Saaremaa Muuseumiga. Kuressaare linnuses on muuseumiööl […]

SCC rajamine 2010-2015

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamine 2011-2015 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse põhitegevuste projekt EU39028, jätk 2010. a kompetentsikeskuse ettevalmistusele ja tugitegevuste projektile. Eesmärgid: koondada Saare […]