Meretööstus on üks Trade Estonia võtmesektoritest

Meretööstus lisati sel sügisel Trade Estonia programmi, mis toetab Eesti olulisemate ärisektorite konkurentsivõime ja maine tugevdamist. Lisaks meretööstusele kuuluvad Trade Estonia võtmesektorite hulka IT, puitmajade tootmise, masinatööstuse, elektroonikatööstuse, transpordi ja toidutööstuse valdkonnad.

Võtmesektorid ja peamised tööprogrammi sihtturud selekteerib Trade Estonia meeskond koostöös erialaliitude ja ettevõtete esindajate, ministeeriumite ja ekspertidega, võttes arvesse sektorite spetsiifikat, käibe- ja ekspordimahtusid ning kasvupotentsiaali. Eesti meretööstus on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja Trade Estonia näeb Eesti meretööstuses tohutut potentsiaali. 

Trade Estonia on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koordineeritav riiklik programm, mille missioon on aidata Eesti võtmesektorite ettevõtetel leida üleilmselt uusi äripartnereid ning tutvustada välisettevõtetele Eesti tootmisvõimalusi. Programm sisaldab ka sektori- ja sihtturuspetsiifiliste pressi- ja kontaktreiside korraldamist võtmesektorite globaalse tuntuse suurendamiseks, uuenduslike toodete ja ettevõtete turundussisu loomet jmt. Juba praeguseks on Trade Estonia programmi toel saavutatud ka mitme suuremahulise välislepingu sõlmimine Eesti meretööstusettevõtetes.