Laevade eelseadistatud autonoomsed avaveekatsed 2021-2023

Laevade eelseadistatud autonoomsete avaveekatsete tehnoloogia arendamine

2014-2020.5.04.21-0439

1. aprill 2021 — 31. august 2023

Regionaalsete kompetentsikeskuste meetme voorust, mis võimaldab koostöös ettevõtetega arendustegevust edendada, toetatava projekti käigus loovad Baltic Workboats AS, TalTech ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teadurid ja spetsialistid tehnoloogia täisskaalas laevade autonoomsete käigukatsete läbiviimiseks avavees. Katsetele eelnevad laeva eelseadistatud juhitavuse ja situatsiooniteadlikkuse, andmete kogumise mobiilse seadmestiku ning andmeanalüüsi ja katseraporti koostamise tarkvaralise tööriista arendamine. 

Baltic Workboatsile annab autonoomne katsetamine võimaluse suurendada mõõtetulemuste täpsust. Täna toimub mõõdistamine küll täpsete seadmetega, kuid laeva opereerib ja mõõtetulemusi registreerib inimene, mis põhjustab ebatäpsusi ja ei taga katsete identset korratavust. Autonoomne süsteem tagab laevale edastatud navigeerimiskäskluste täpsuse, salvestab andmeid pikema perioodi jooksul ning kogutud andmete põhjal saab avaldada täpsed mõõdistusandmed. Katseandmete raportiga saab laeva tellija sõltumatud andmed laeva opereerimise kohta. Autonoomsete katsete läbiviimine tõstab laevaehitusettevõtte mainet ja konkurentsisuutlikkust.

Tehnikaülikool ja SCC arendavad edasi laevade autonoomseks muutmise ja katsetamise kogemusi ja oskusi, millele pandi alus 2018. aastal autonoomse veesõiduki NYMO loomisega. 

Autonoomsed käigukatsed on esimene samm täisskaalas laeva autonoomsusele liikumisel, iga sammuga arendatakse laeva keerukamat iseseisva toimimise suutlikkust ja kasvatatakse edasiarenduseks vajalikku kompetentsi.

Maksumus
  • Kogumaksumus: 352 930 €
  • Euroopa Regionaalfondi toetus: 299 990 €

Projekti uudised

Pritsmeliistud 2020-2023

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus — väliste konstruktsioonielementide mõju analüüs veesõidukite meresõiduomadustele, teadmuse…

Kontakt

INGRID TILTS, MA

Rahvusvahelised projektid
Arenduse peaspetsialist
+372 520 2646
ingrid.tilts@taltech.ee