Kompetentsikeskuse rajamine

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamine (põhitegevused)  (2011-2015)

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse põhitegevuste projekt EU39028 on jätk 2010. aastal läbi viidud kompetentsikeskuse ettevalmistusele ja tugitegevuste projektile.

Projekti eesmärgid:

  • koondada Saare maakonda väikelaevaehituse valdkonnaga seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada;
  • tõsta piirkonna ettevõtete võimekust kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel;
  • luua Saaremaal soodsad tingimused teadmismahukaks ettevõtluseks;
    tugevdada erinevate sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel.

Projekti toel ehitatakse:

  • väikelaevade mudelkatsebassein-projekteerimislabor,
  • sisustatakse ja mehitatakse materjalilabor ja elektroonika katsetootmislabor ning erialaraamatukogu;
  • Kuressaare Ametikool ehitab välja tehnoloogialabori.
  • Arendatakse intersektoraalset koostööd, toimub oskusteabe siirdamine.

Partnerid: TTÜ Kuressaare Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Kuressaare Ametikool, Eesti Mereakadeemia, MTÜ Kuressaare Campus, MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare Linnavalitsus, SA Saaremaa Arenduskeskus.

Maksumus: 3 720 479 EUR, sh EL toetus 3 162 407 EUR ja omafinantseering 558 072 EUR

Introduction of the Centre in English

 

EUjaEEstilogo-300x129