Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus Kuressaares on riiklikult oluline teadustaristu

Posted

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse (SCC) meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu lisati Eesti riiklikult oluliste teadustaristute nimekirja ehk teekaardile. Esimest korda jõudis riiklikule teekaardile väljaspool Tallinna või Tartut asuv ning tootmisettevõtetega kahasse arendatav teadustaristu. SCC peamisi partnereid taristu arendamisel on laevaehitusettevõte Baltic Workboats AS. SCC ühendab laevade ja muu meretehnika arendamiseks Balti riikide […]

ASV NYMO katsebasseinis

ASV NYMO katsebasseinis

Posted

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks valmistatud autonoomne mudel NYMO lasti täna esimest korda SCC mudelkatsebasseini. NYMOle paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem manööverduskatsete tegemiseks ja katseandmete korjeks. Manööverduskatsete abil saab hinnata laeva juhitavust ja reageerimisvõimet, mis on eriti oluline autonoomsete […]

Praktika SCC-s

Posted

SCC pakub praktikavõimalusi! Ootame nii kodu- kui ka välismaiste ülikoolide tudengeid. SCC laborite juht Tarmo Sahk, kogemustega praktikajuhendaja, kinnitab: “Võtame vastu kõiki, kes tegelevad CFD, autonoomsete laevade, küberfüüsikaliste süsteemide, hüdrodünaamika, mehhatroonika ja muuga, mis kõlab laevaehituse kontekstis põnevalt.”   Kontakt TARMO SAHK (EE, RU, EN) laborite juht GSM: +372 5661 9989 […]

TTÜ tunnustus Tarmo Sahale ja Kristjan Tabrile

Posted

  Tallinna Tehnikaülikooli 100. sünnipäeva puhul pälvivad SCC laborite juht Tarmo Sahk ja TTÜ vanemteadur Kristjan Tabri medali „Tallinna Tehnikaülikool tunnustab“. Eriliseks puhuks valmistatud medali saavad 100 parimat kolleegi. Kokku on tehnikaülikoolis üle 1800 töötaja. Tarmo ja Kristjan kuuluvad Tallinna Tehnikaülikoolis 5% kõige kõrgemalt hinnatud kolleegide hulka. Tarmo Sahk […]

Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks nimetati Mihkel Kõrgesaar

Posted

TTÜ Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks valiti Mihkel Kõrgesaar. Laevaehituse professori ametikoha eesmärk on teadus- ja arendustegevuse eestvedamine laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika valdkonnas. „Laevaehituse professori nimetamisega meie Meremajanduse keskusese koosseisu oleme jõudnud uude ajajärku. See on meie esimene professor Saaremaal ja ka esimene tenuuri raja professor kogu Eesti […]

ASV NYMO katsebasseinis

Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine 2018-2019

Posted

projekt EU52013 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekti käigus uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks töötatakse välja sobiv platvorm ja valmistatakse autonoomne mudel manööverduskatsete läbiviimiseks. Mudeli omadusi on võimalik teatud määral muuta sõltuvalt sellest, missugust funktsiooni laev peab täitma. Mudelile paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem […]

TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ja SCC alustavad 700 000 eurose hüdrodünaamika teadusprojektiga

Posted

TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri instituudi ja Kuressaares asuva Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teaduritest koosnev uurimisrühm sai Eesti Teadusagentuurilt maineka teadusgrandi hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks. Teadusprojekt nimega Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste ja käitumise hindamiseks viiakse ellu aastail 2018-2022, projekti eelarve on 712 500 eurot.   Arvutusliku hüdrodünaamika valdkonda liigituv teadustöö […]

TTÜ Meremajanduse keskuses sõlmiti Saaremaa laevaehituse arendamiseks pikaajalise koostöö lepe

Posted

5. jaanuaril viibis rektor Jaak Aaviksoo Kuressaares Mereakadeemia Meremajanduse keskuses. Rektor osales Meremajanduse keskuse visiooni ja tulevikuplaanide arutelul ning külastas laevaehitusettevõtet Baltic Workboats AS. Kohtumisel Saaremaa vallavanema Madis Kallasega sõlmiti pikaajalise koostöö lepe laevaehituse alase teadus-, arendus- ja õppetöö edendamiseks. Saaremaa vallavanem ja TTÜ rektor allkirjastavad vastava koostöölepingu lähiajal. “Vald […]