Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks nimetati Mihkel Kõrgesaar

Posted on

TTÜ Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuse laevaehituse professoriks valiti Mihkel Kõrgesaar. Laevaehituse professori ametikoha eesmärk on teadus- ja arendustegevuse eestvedamine laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika valdkonnas. „Laevaehituse professori nimetamisega meie Meremajanduse keskusese koosseisu oleme jõudnud uude ajajärku. See on meie esimene professor Saaremaal ja ka esimene tenuuri raja professor kogu Eesti […]

Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine 2018-2019

Posted on

projekt EU52013 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekti käigus uuritakse väikeste, ligikaudu 5-meetriste autonoomsete tööpaatide suutlikkust iseseisvalt läbi viia erinevaid manöövreid. Selle tarbeks töötatakse välja sobiv platvorm ja valmistatakse autonoomne mudel manööverduskatsete läbiviimiseks. Mudeli omadusi on võimalik teatud määral muuta sõltuvalt sellest, missugust funktsiooni laev peab täitma. Mudelile paigaldatakse uuenduslik isejuhtiv süsteem […]

TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ja SCC alustavad 700 000 eurose hüdrodünaamika teadusprojektiga

Posted on

TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri instituudi ja Kuressaares asuva Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teaduritest koosnev uurimisrühm sai Eesti Teadusagentuurilt maineka teadusgrandi hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks. Teadusprojekt nimega Vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju modelleerimine laeva dünaamiliste koormuste ja käitumise hindamiseks viiakse ellu aastail 2018-2022, projekti eelarve on 712 500 eurot.   Arvutusliku hüdrodünaamika valdkonda liigituv teadustöö […]

TTÜ Meremajanduse keskuses sõlmiti Saaremaa laevaehituse arendamiseks pikaajalise koostöö lepe

Posted on

5. jaanuaril viibis rektor Jaak Aaviksoo Kuressaares Mereakadeemia Meremajanduse keskuses. Rektor osales Meremajanduse keskuse visiooni ja tulevikuplaanide arutelul ning külastas laevaehitusettevõtet Baltic Workboats AS. Kohtumisel Saaremaa vallavanema Madis Kallasega sõlmiti pikaajalise koostöö lepe laevaehituse alase teadus-, arendus- ja õppetöö edendamiseks. Saaremaa vallavanem ja TTÜ rektor allkirjastavad vastava koostöölepingu lähiajal. “Vald […]

SCC kuulub TTÜ Mereakadeemia Meremajanduse keskuse koosseisu

Posted on

1. jaanuarist 2018 asub Kuressaares Meremajanduse keskus, kuna TTÜ Eesti Mereakadeemia kaks keskust said ühise nime. Uus nimi peegeldab keskuse tegevusvaldkondi ja loob ühtse kuvandi. Anni Hartikainen, Meremajanduse keskuse juht, selgitab: „Uus nimi ei muuda meie seniseid plaane ja õppe- ning teadus- ja arendustegevus jätkuvad samas suunas. Meremajandus on […]

Valmis Läänemere regiooni laevaehitusettevõtete koostöö uuring

Posted on

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses valmis Läänemere regiooni laevaehitusettevõtete koostööd ja väärtusahelaid käsitlev uuring, autoriteks Jüri Sakkeus ja Anni Hartikainen. Uuring annab põhjaliku ülevaate 10 riigi lõbusõidu- ja töölaevaehitusest koos trendide ja tulevikuvõimalustega. Sakkeus ja Hartikainen kirjutavad, et “Läänemere riikide majandusintegratsioon ja väärtusahelate rahvusvahelistumine on süvenev protsess, kus ilma piiriülese koostööta on […]

Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri koolitus Kuressaares

Posted on

Palume soovijail eelregistreeruda väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri koolitusele, et välja selgitada huvi koolituse vastu. Koolitus viiakse läbi neljapäeva ja reede õhtuti ning laupäeviti: 12 nädalat Saaremaal, Mereakadeemia Kuressaare keskuses, ning lisaks 2 nädalat simulaatoriõpe mereakadeemias Tallinnas, Kopli 101. Kui on vajadus läbida ka GMDSS ROC koolitus, siis […]

Ettevõtluspäev: ettevõtetele suunatud teadusteenused

Posted on

4. oktoobril 2017 toimub Kuressaares ettevõtluspäev, mille raames tutvustavad end erinevad kompetentsikeskused. TTÜ Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse esitlus toimub spaahotell Meri Vahase saalis kell 11.00. Tunni jooksul demonstreeritakse materjalilabori seadmeid ja nende kasutusvõimalusi erinevatel tegevusaladel. Meie materjalilabor ei ole ainult laevaehitajatele! 4. oktoobril esitleme materjalide niiskuse, paksuse ja kõvaduse mõõtmist ning […]

Robotpaadid on hea võimalus uudsete materjalide katsetamiseks

Posted on

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (SCC) valmis uuring, mis käsitleb juba olemasolevate robotlaevade materjalivalikut ning bio-komposiitmaterjalide kasutusvõimalusi selliste autonoomsete paatide puhul, mis peavad iseseisvalt läbima pikki vahemaid ning seda peamiselt taastuvenergia najal. Selline püstitus seadis eelduseks robotpaadi võimalikult väikese massi, et tagada samaaegselt väike energiakulu ja suur seadmete kandevõime. Turul juba olemasolevate […]