Koolitused

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse koolitused
TalTech ja Eesti Mereakadeemia
Koolitusi juhendavad nii SCC töötajad, teised TalTechi spetsialistid kui ka väliseksperdid. Koolitusel osaleja saab TalTechi täienduskoolituse tunnistuse.
Teadustaristu laborid
Koolitused toimuvad Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse inspireerivas meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristus, mis on riiklikult oluline teaduse infrastruktuuri üksus. Koolitusi võõrustavad näiteks mehhatroonika-, projekteerimis- ja materjalilabor.
Õppimiseks loodud keskkond
Lisaks põnevatele laboritele ootavad õppureid kaasaegse tehnikaga auditooriumid nii SCC moodsas hoones kui ka meremajanduse keskuses ehk Kuressaare ajaloolises kohtumajas; kasutada saab terrassi ja sisehoovi.
Paindlik
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus kohandab koolituse tellija ootustele. Vajadusel luuakse koostöös uus koolitusprogramm.
Saaremaal
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus toob Saaremaale Eesti Mereakadeemia ja TalTechi teiste teaduskondade koolitusi. SCC on värav tehnikaülikooli.

Raalprojekteerimine

Väikelaevaehituse kompetentsikeskusel on kogemused mitmesuguste projekteerimiskoolituste korraldamisel. SCC töötajad õpetavad kasutama tarkvaraplatvorme:

  • SolidWorks
  • NX tootearendussüsteem
  • Rhinoceros ja Orca3D

Projekteerimise lektorid

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele
Nooremarhitekt – Lektor +372 5300 4582 kalju.saar@taltech.ee

TARMO SAHK

Eksperimentaaluuringud, mudelkatsed

Laborite juht – Magistrant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee

Simulatsioonitarkvara

  • Star CCM+
  • MathCad
  • MATLAB

Simulatsioonitarkvara lektor

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

Doktorant-nooremteadur – Meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
+358 40017 8556
miklos.lakatos@taltech.ee

Kontakt

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon

Teadmussiirde koordinaator
+372 5552 8562
helen.saask@taltech.ee