Seadusandlus

ipad_app

2016. aastal jõustusid uued nõuded väikelaevadele, jettidele ning nende mootoritele ja komponentidele. Nõuete tutvustamiseks on valminud RCD juhis.

Juhis sisaldab:

  • Lühijuhendit, mille abil on lihtne kontrollida toote vastavust EL nõuetele;
  • Teemapeatükke, mis sisaldavad kogu infot õigusliku raamistiku, oluliste nõuete muudatuste, vastavushindamise protseduuride, CE-märgistuse, turujärelevalve tugevdamise ja erijuhtumite kohta.

Lisaks on juhises toodud:

  • võrdlustabel vana ja uue direktiivi tekstiga ja viidetega vastavatele harmoniseeritud standarditele;
  • EL liikmesriikide, Euroopa majandusruumi ja Å veitsi turujärelevalve asutuste nimekiri;
  • akrediteeritud teavitatud asutuste nimekiri, mis viivad läbi vastavushindamist ja sertifitseerimist;
  • EL vastavusdeklaratsiooni näidis ja muud kasulikku.

Väikelaevatootjale hädavajalik!
CD-Rom sisaldab kõiki ISO standardeid, mille järgimine annab vastavuseelduse EL väikelaevade direktiivile. Saadaval inglise ja prantsuse keeles.

Telli endale CD-Rom siit

RCD juhise töötasid välja European Boating Industry ja ICOMIA, et anda põhjalik ülevaade kõigest, mida pead teadma uue väikelaevade direktiivi 2013/53/EU kohta, kui soovid EL turul väikelaevu toota, importida, müüa ja turustada. Juhise on eestindanud Eesti Väikelaevaehituse Liit ja SCC.

Kui hästi olete kursis uute EL nõuetega väikelaevaehituse valdkonnas?
Kontrollige oma teadmisi 15 küsimuse abil: https://www.europeanboatingindustry.eu/quiz/estonian

Väikelaevaehituse Liidu liikmetel on juhend võimalik tasuta alla laadida: https://smallcraft.ee/vip/

MobliiApp https://itunes.apple.com/us/app/juhend-vaikelaevade-direktiivile/id973241514?mt=8