Meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühm

SCC on professor Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühma kodu.

Uurimisrühma teadustöö keskendub laevade käitumisele normaal- ja piirtingimustes. Peamine eesmärk on arendada laevade disaini, et laevad oleksid turvalised, energiatõhusad ja kasutajasõbralikud. Lisaks lähtutakse meretööstuse vajadustest.

Uurimissuund: hüdrodünaamika

Esimene uurimissuund käsitleb laevade hüdrodünaamikat ning vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõju (FSI, Fluid-structure interaction). Eesmärk on suurendada laevade energiatõhusust ja parandada laevade käitumist erinevates töötingimustes.

Neid uuringuid toetab kompetentsikeskuse teadustaristu, mis ühendab väikelaevade mudelkatsebasseini ja arvutisimulatsioonide potentsiaali. SCC teadustaristu võimaldabki teadlastel näiteks ilmaolusid ja õnnetusi jäljendada ning laevade käitumist mitmesugustes olukordades ja erinevates töötingimustes uurida.

Uurimissuund: laevakonstruktsioonid

Laevakonstruktsioonide vallas uurime ja loome uudseid arvutusmeetodeid hindamaks laevakonstruktsioonide vastupidavust nii õnnetuskoormustel kui ka piirkoormustel. Niisugused teadmised on eriti olulised määratlemaks laevade kokkupõrke või madalikule jooksmisega seonduvaid riske. Laevaehituses kasutatavad traditsioonilised lihtsustatud meetodid ei suuda kõiki vajalikke faktoreid arvestada. Laevakonstruktsioone püütakse võimalikult palju optimeerida nende massi vähendades, kuid samas tuleb tagada ka ohutus. Efektiivne arvutusmeetod on kasutajasõbralik tööriist, mis võimaldab põhjendatud lihtsustusi tehes kiiresti suuri ja keerukaid konstruktsioone projekteerida. Teadlaste ülesanne ongi lihtsustuste ulatus määratleda.

Laevakonstruktsioonide suunal on põhilisteks uurimismeetoditeks materjalikatsed ja arvutuslikud simulatsioonid. Arvutisimulatsioonid annavad meile vajaliku ülevaate materjalides ja konstruktsioonides toimivatest seaduspärasustest, katseid kasutame hüpoteeside tõendamiseks ning uute deformatsiooni- ja purunemismehhanismide otsinguil.

Uurimisrühma juht

MIHKEL KÕRGESAAR, DSc

Laevade turvalisus
Laevaehituse professor +372 5343 9557 mihkel.korgesaar@taltech.ee

Uurimisrühma liikmed

NIMA AHMADI, PhD

Arvutuslik hüdrodünaamika

Järeldoktor – Teadur
nima.ahmadi@taltech.ee

MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc

Arvutuslik hüdrodünaamika

Doktorant-nooremteadur – Meretehnika ja väikelaevaehituse õppeprogrammi juht
+358 40017 8556
miklos.lakatos@taltech.ee

TEGUH PUTRANTO, MSc

Laevade turvalisus

Doktorant-nooremteadur – DoRa stipendiaat
teguh.putranto@taltech.ee

MUHAMMED ADIL YATKIN, MSc

Masinõpe

Doktorant-nooremteadur
muhammed.yatkin@taltech.ee

TARMO SAHK

Eksperimentaaluuringud, mudelkatsed

Laborite juht – Magistrant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee

KAAREL KOPPEL, MSc

Mere-elektroonika

Mehhatroonikainsener – Lektor
+372 5383 3119
kaarel.koppel@taltech.ee

KALJU SAAR, MSc

Disain ja projekteerimine, nõuded väikelaevadele

Nooremarhitekt – Lektor
+372 5300 4582
kalju.saar@taltech.ee

Abijõud

HENRIK ANDREASSON, MSc

Hüdrodünaamika, meretehnoloogia, mudelkatsed

Mentor
+467 2310 4000
henrik@flownaval.se

RUTTAR TEÄR, BSc

Mudelkatsed, materjalikatsed

Mehaanik-laborant
+372 511 8715
ruttar.tear@taltech.ee
Uurimisrühma uudised

Uued töötajad

SCC-s alustasid uue õppeaastaga ka kaks uut töötajat: järeldoktor-teadur Nima…