Teadusuuringud

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) on Tallinna Tehnikaülikooli meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadusüksus. SCC rakendusuuringute keskmes on laevade sõiduomadused ja turvalisus ning jätkusuutlik meretehnoloogia. SCC taristus ühendavad teadlased mudel- ja materjalikatsed arvutuslike ja virtuaalsete meetoditega.

Meretehnoloogia ja laevaehitus põhinevad rakendusteadustel (laevateooria, tootearendus ja tootmistehnika, laevade süsteemid jne), mis omakorda toetuvad klassikalistele alusteadustele (füüsika, mehaanika, materjaliteadused). Meretööstus on konservatiivne valdkond, mida reguleeritakse rahvusvaheliste konventsioonide, standardite ja klassinõuetega. Uusi materjale, disainilahendusi ja tehnoloogiaid luuakse ulatuslike eksperimentaaluuringute ja arvutisimulatsioonide abil.

Sellega SCC tegelebki: teadlased katsetavad laborites, virtuaalkeskkondades ja veekogudel disainilahendusi ja seadmeid, mis tulevikus meretööstuse tooted tõestatult efektiivsemaks, turvalisemaks ja kestlikumaks muudavad.

SCC kahest peamisest uurimisvaldkonnast esimene on hüdrodünaamika, täpsemalt vedeliku ja struktuuri vastasmõju. Lihtsas keeles öelduna püütakse laevade keredisaini panustades parandada väikelaevade sõiduomadusi ja vähendada kütusekulu. Käsil on näiteks pritselehtede projekt, mille raames rakendatakse kiirekäiguliste väikelaevade arendamiseks nii mudelkatseid kui ka arvutuslikku hüdrodünaamikat. Vedeliku ja struktuuri vastasmõju valdkonna eesotsas on vanemteadur Kristjan Tabri.

SCC teine peamine uurimisvaldkond on laevade turvalisus, täpsemalt laevastruktuuride vastupidavus. Sellel suunal uuritakse metallide ja keeviste käitumist erinevate koormuste all. Niisugused teadmised on eriti olulised hindamaks laevade kokkupõrke või madalikule jooksmisega seonduvaid riske. Uurimissuunda veab laevaehituse professor Mihkel Kõrgesaar.

SCC on Mihkel Kõrgesaare meretehnoloogia ja hüdrodünaamika uurimisrühma kodu. TalTechist osalevad SCC tegevuses veel konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm, arukate süsteemide keskus, mehhatroonika ja autonoomsete süsteemide keskus, lainetuse dünaamika uurimisrühm.

Kontakt

MIHKEL KÕRGESAAR, DSc (EE, EN, FI)

Laevade turvalisus
Laevaehituse professor +372 5343 9557 mihkel.korgesaar@taltech.ee

KRISTJAN TABRI, DSc (EE, EN, FI)

Vedeliku ja struktuuri vastasmõju

Vanemteadur – Nõukogu liige
+372 509 2585
kristjan.tabri@taltech.ee

TARMO SAHK (EE, EN, RU)

Eksperimentaaluuringud, mudelkatsed

Laborite juht – Magistrant
+372 5661 9989
tarmo.sahk@taltech.ee