Kompetentsikeskuse arendamine (2016-2019)

Projekt EU50283 “Väikelaevaehituse kompetentsikeskus”

01.01.2016-31.12.2019

Eesmärk: kompetentsivõimekuse arendamine hüdrodünaamika, väikelaevade disaini ja merelises keskkonnas kasutatavate materjalide valdkondades ning tunnustatud teadus- ja arenduskeskuse positisooni saavutamine

Tegevused: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamine, SCC tutvustamine T&A keskusena, oskusteabe siirdamine ettevõtlus- ja avalikku sektorisse.

Tulemus: suurenenud kompetentsivõimekus ja saavutatud teadusloome võimekus

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond summas 699 999,48 EUR
EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-300x174-300x174

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse strateegia 2020 ja 2017. aasta tegevuskava.