Projektid

Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse (SCC) strateegia 2020
Väikelaevaehituse Kompetentsikeskuse (SCC) strateegia elluviimise tegevuskava 2017, SCC 2017 tegevuskava esitlusena

TTÜ Väkelaevaehituse Kompetentsikeskuse projektid:

Kompetentsikeskuste arendamise toetusmeede, tugitegevused
(2009 – 2011)

Kompetentsikeskuste peamiseks eesmärgiks on pakkuda tuge piirkondliku ettevõtluse arengule nii kvalifitseeritud spetsialistide, erinevate uuringute ja koolituste, aga ka füüsilise keskkonna näol.
Tugitegevuste raames on valminud järgmised arendustööd: