Projektid

Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine 2018-2019

projekt EU52013

Kompetentsikeskuse arendamine 2016-2019

projekt EU50283

Portatiivne katsebassein 2016-2017

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse rajamine 2011-2015

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse põhitegevuste projekt EU39028, jätk 2010. a kompetentsikeskuse ettevalmistusele ja tugitegevuste projektile

Projekti eesmärgid:

  • koondada Saare maakonda väikelaevaehituse valdkonnaga seotud kriitiline hulk tipptasemel kompetentsi ja ressurssi ning seda arendada;
  • tõsta piirkonna ettevõtete võimekust kõrget lisandväärtust loovate uuenduste käivitamisel;
  • luua Saaremaal soodsad tingimused teadmismahukaks ettevõtluseks;
    tugevdada erinevate sektorite vahelist koostööd piirkonnas pikaajalise strateegilise arendustegevuse planeerimisel ning ühiste eesmärkide elluviimisel.

Projekti toel ehitati:

  • väikelaevade mudelkatsebassein-projekteerimislabor,
  • sisustati ja mehitati materjalilabor jaerialaraamatukogu,
  • Kuressaare Ametikooli tehnoloogialabor.

Partnerid: TTÜ Kuressaare Kolledž, Tallinna Tehnikaülikool, Kuressaare Ametikool, Eesti Mereakadeemia, MTÜ Kuressaare Campus, MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Kuressaare Linnavalitsus, SA Saaremaa Arenduskeskus.

Maksumus: 3 720 479 EUR, sh EL toetus 3 162 407 EUR ja omafinantseering 558 072 EUR

Introduction of the Centre in English

Väikelaevaehituse õppekava arendamine koostöös ettevõtjatega 2010-2014

Inimressursi arendamise rakenduskava meetme “Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine” alammeede “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö”

Projekti raames arendati Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledži (nüüd Meremajanduse keskus, Eesti Mereakadeemia osa) ja Eesti Mereakadeemia väikelaevaehituse ühisõppekava. Projekti tegevuste kohta täpsemalt.

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ettevalmistus 2010

Kompetentsikeskuste arendamise toetusmeede, tugitegevused 2009-2011

Arendustööd:


Kontakt

INGRID TILTS (EE, RU, EN)
arendusprojektid
GSM: +372 520 2646
e-mail: ingrid.tilts@ttu.ee