Materjalilabor

Teenused

  • Staatilised ja dünaamilised tõmbe- ja väändekatsed simuleeritud kliimakeskkonnas (-100 – 350°C)
  • Mikroskoopia, täppiskaalumine ja tiheduse määramine
  • Gelcoati paksuse, materjali kõvaduse, niiskussisalduse ja defektide määramine ettevõttes kohapeal
  • Materjalide vanandamine ja vastupidavus merelises kliimakeskkonnas

Seadmete kirjeldused

Seadme tüüp Mudel Peamised parameetrid
Kliimakamber UV-kiirgusega Memmert ICH750L Temperatuur 0-60 °C, suhteline niiskus 10-80%, valguse lainepikkus 315-400 nm
Materjali ja värvikihi paksuse mõõtur Olympus 38DL plus Mõõdetav paksus 0,08-635,00 mm, näidu loetavus kuni 0,001 mm
Infrapuna termomeeter Amir 7814 Temperatuurivahemik -30-900 °C, näidu loetavus 0,1 °C, optiline resolutsioon D:S 60:1
Shore D kõvadusemõõtja Bareiss HPE II Shore D, ASTM D2240
Niiskusemõõtja Sovereign Quantum Marine Niiskus puidus (1-25%) ja plastkomposiidis (1-10%), loetavus 0,1 ühikut,
materjali paksus 10-25 mm
Ultraheli NDT seade BondMaster Võimeline tuvastama defekte ja kahjustusi sändvitš-komposiitides,
min defekti suurus 13 mm, sagedusvahemik 250Hz-1,5 MHz, A-scan tüüp
Kliimakamber Instron 3119-605 Temperatuurivahemik: -100-350 °C
Elektrodünaamiline katseseade Instron E10000 Tõmme: ±7 kN staatiline, ±10kN dünaamiline. Vääne: ±100Nm, ulatus ±5760°. Sagedus kuni 100Hz
Elektromehaaniline katseseade Instron 5960 Koormus 50 kN, kiirus 0,001-600 mm/min, võimalik katsetada mh vastavalt standarditele
ASTM C297, ASTM D790, ASTM D2344, ISO 14125, ISO 14130 and ISO 178
Stereomikroskoop Motic SM-140 Suurendus 10-40x
Täppiskaal Satorius Cubis 623 Kaalutis 1,5…620,0 g, näidu loetavus 1 mg
Optiline mikroskoop Brunel SP400 Suurendus 50-800x, heleda ja tumeda välja võimalus, polarisaator

Hinnakiri

  • Staatilised ja dünaamilised tõmbe- ja väändekatsed simuleeritud kliimakeskkonnas (-100 – 350 °C)
    – 30 EUR/h
  • Mikroskoopia, täppiskaalumine ja tiheduse määramine – 30 eur/h
  • Gelcoati paksuse, materjali kõvaduse, niiskussisalduse ja defektide määramine ettevõttes kohapeal – 30 EUR/h
  • Materjalide vanandamine ja vastupidavus merelises kliimakeskkonnas – 10 EUR/ööpäev

Kontakt

KALEV KADAK (EE, EN, RU)

Materjalikatsed, eritarkvara

Tarkvaraarendaja
+372 518 6519
kalev.kadak@taltech.ee