Uudiskiri

SCC uudiskirjad

Uudiskiri 2017-2
Teemad:

 1. Suur teadusgrant hüdrodünaamika eksperimentaaluuringuteks
 2. Meretööstuse sisuturundus 2017-2019
 3. Väikelaevade living lab turundus 2016-2017
 4. Meie ettevõtted esmakordselt ajakirjades Ship & Boat International ja International Boat Industry (IBI)
 5. Kandideeri rahvusvaheliste erialamesside ühisstendidele!
 6. boot Düsseldorf tuleb jaanuaris võimsa ühisstendiga
 7. Kuressaare Merepäevad 2018: avatud tehased ja 10. visiooniseminar
 8. Tööstuse Äriplaanil esinevad Anni Hartikainen ja Kristjan Tabri
 9. Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri koolitus Kuressaares
 10. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses uued töötajad
Uudiskiri 2017-1
Teemad:

 1. Robotpaadid on hea võimalus uudsete materjalide katsetamiseks
 2. Living lab seminar 10. juulil: “Sihtturg Venemaa”
 3. Venemaa väikelaevaehituse meediaturu uuring
 4. Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturunduse projekt täies hoos
 5. Väikelaevade esmaregistreerimised Eestis, 2010-2016
 6. 10. augustil väikelaevaehituse visiooniseminar “Tõsised jutud messis” meresõiduohutuse teemal
 7. Koolitused: “Laevade disain Rhino & Orca3d”, “Solidworks projekteerimine algajatele”, “NX III”
 8. Projektitaotluste voorud
 9. Eesti Väikelaevaehituse Liidust sai Eesti Meretööstuse Liit
 10. Meretööstuse Liit sai väikelaevaehitaja kutse andmise õiguse
 11. Uus info Eesti Meretööstuse Liidu liikmetele VIP keskkonnas
 12. Valitsus kinnitas Eesti merestrateegia meetmekava
Uudiskiri 2016-2
Teemad:

 1. Uus Euroopa Liidu Veesõidukite Direktiiv rakendub jaanuaris 2017
 2. Euroopa Liidu andmetel on Eesti laevaehituse lisandväärtus üks Euroopa kõrgemaid
 3. SCC uuring: Laeva- ja paaditootmine Eestis 2014-2015
 4. Veelkord Vene turu teemalisest seminarist
 5. OSKA metalli- ja masinatööstuse tööjõuvajaduse uuringu märksõnad
 6. 2016. aastal osutas SCC teadmusteenuseid enam kui 20 ettevõttele
 7. SCC sai rahastuse perioodiks 2016-2019
 8. NX täienduskoolituste sari
 9. Märkmeid messidelt
 10. Laevaehituse uudiseid
Uudiskiri 2016-1
Teemad:

 1. EAS rahastab EVL suurprojekti
 2. Skippers Working Without Borders 16. juuni 2016
 3. Aalto doktorantide innovatsioonikonverents suvel 6. august 2016
 4. Visiooniseminar “Tõsised jutud messis 2016”  12. august 2016
 5. SCC – Quo Vadis?
 6. Jõustus uus EL Veesõidukite Direktiiv
 7. Salme laev ja Teadlaste ÖÖ
 8. Väikelaevaehituse diplomitööd 2016
 9. Esimene Õppelabor katsebasseinis
 10. Paberlaevast päris paadiks