Kontakt

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus

Meremajanduse keskus
Eesti Mereakadeemia
Tallinna Tehnikaülikool

info@scc.ee

Tallinna 19
93819 Kuressaare

Juhtimine

ANNI HARTIKAINEN, MA (EE, EN)
Juhataja kohusetäitja
GSM: +372 514 5968
E-post: anni.hartikainen@taltech.ee


Laborid ja teadustöö

TARMO SAHK (EE, EN, RU)
Laborite juht
Eksperimentaaluuringud, mudelkatsed
GSM: +372 5661 9989
E-post: tarmo.sahk@taltech.ee


MIHKEL KÕRGESAAR, DSc (EE, EN, FI)
Laevaehituse professor
GSM: +372 5343 9557
E-post: mihkel.korgesaar@taltech.ee


KRISTJAN TABRI, DSc (EE, EN, FI)
Mereinsener, tugevusarvutused ja -analüüsid
GSM: +372 509 2585
E-post: kristjan.tabri@taltech.ee


HENRIK ANDREASSON, MSc (EE, DE, EN)
Mereinsener, hüdrodünaamika ja mudelkatsed
GSM: +46 7 2310 4000
E-post: henrik.andreasson@taltech.ee


MIKLOŠ LAKATOŠ, MSc (EE, EN, RU, FI)
Arvutuslik hüdrodünaamika
GSM: +358 4 0017 8556
E-post: miklos.lakatos@taltech.ee


KALJU SAAR (EE, EN, DE)
Projekteerimine, 3D modelleerimine, nõuded väikelaevadele
GSM: +372 5300 4582
E-post: kalju.saar@taltech.ee


KALEV KADAK (EE, EN, RU)
Materjalikatsed, eritarkvara
E-post: kalev.kadak@taltech.ee


MADIS SALUMAA (EE, EN)
Mudelkatsed, materjalikatsed
E-post: madis.salumaa@taltech.ee


Tehnoloogialabor Kuressaare Ametikooli Tehnoloogiamajakas

ANDRES MEISTERSON
Tehnoloogialabori juht, väikelaevaehituse juhtõpetaja
GSM: +372 502 1220
E-post:  andres.meisterson@ametikool.ee


MARTTI TOMSON
CNC töötlemiskeskuse operaator
GSM: +372 524 3944
E-post:  martti.tomson@ametikool.ee


SCC kontor

JAANIS PRII (EE, EN, RU)
Teadmussiire, väikelaevaehitaja õpe
GSM: +372 520 1967
E-post: jaanis.prii@taltech.ee


MARIA RUUBAS, BA (EE, EN)
Partnersuhted, koostööprojektid
GSM: +372 517 0849
E-post: maria.ruubas@taltech.ee


INGRID TILTS, MA (EE, EN, RU)
Arendusprojektid
GSM: +372 520 2646
E-post: ingrid.tilts@taltech.ee


HELEN SÄÄSK, MA (EE, EN)
Väikelaevaehitussektori uuringud, infohaldus
GSM: +372 5552 8562
E-post: helen.saask@taltech.ee


RIINA AASMA (EE, EN, RU)
Ruumide broneerimine
tel: +372 452 4031
E-post: riina.aasma@taltech.ee