EAS rahastab Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab viit regionaalset kompetentsikeskust, mis aitavad ettevõtetel uusi tooteid arendada ja turule tuua.

Vajadus uute tehnoloogiate, tootearenduse, disaini ja värske oskusteabe järele on igas Eesti piirkonnas, kuid praegu on vajalikud teadmised koondunud peamiselt Harjumaale ja Tartumaale, ütles riigihalduse minister Arto Aas. Regionaalseid kompetentsikeskusi toetamegi selleks, et üle Eesti edendada innovaatilisi ettevõtlusvaldkondi, millel on keskmisest suurem kasvupotentsiaal.
EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse juhi Tea Danilovi sõnul soodustatakse toetusega juba loodud regionaalsete kompetentsikeskuste arengut. Kompetentsikeskuste rahastamisega soovime suurendada piirkonnas tegutsevate ettevõtete võimekust luua kõrgema lisandväärtusega töökohti, tegeleda tootearendusega ning soodustada eri sektorite vahelist koostööd, selgitas Danilov.
Kompetentsikeskuste poolt esitatud projektid keskenduvad teadus- ja arendustegevusele ja uuringutulemuste levitamisele, mida ettevõtted saaksid oma tootearenduses kasutada. Keskuste tegevuse kaugemaks eesmärgiks on kliendibaasi laiendamine, et suurendada keskuse teenuste käivet nii Eestis kui ka välisturgudel, lisas Danilov.

Käesoleva aasta veebruari lõpus avatud taotlusvooru laekus kuus taotlust, millest rahastatakse paremusjärjestuse alusel 5 projekti:

Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (Kuressaare)
TSENTER kompetentsikeskus (Väimela)
PlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmine (Karksi-Nuia)
Põlevkivi Kompetentsikeskus (Kohtla-Järve)
Terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus (Haapsalu)
Ühe projekti toetus on maksimaalselt 700 000 eurot. Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamist rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo:
Anni Hartikainen
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja
anni.hartikainen@ttu.ee
Tel: 514 5968

Triin Nõlvak
Programmijuht
triin.nolvak@eas.ee
Tel: 627 9745

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-300x174-300x174