Uued nõuded väikelaevadele, direktiiv 2013/53/EU

18. jaanuaril 2017 jõustuvad uued nõuded väikelaevaedele, jettidele ning nende mootoritele ja komponentidele seoses uue direktiivi 2013/53/EU jõustumisega.

Sellega saab läbi aastane üleminekuaeg, mis algas 18. jaanuaril 2016 ja mil kehtisid nn vana direktiivi 94/25/EC kui ka uue direktiivi 2013/53/EU alusel CE sertifitseeritud väikelaevad, jetid ning nende mootorid ja kompnoendid.

See mõjutab kõiki väikelaevaehitajad, sest alates 18.01.2017 ei tohi turul esmakordselt kättesaadavaks teha (müüa, importida, k.a eraisik importida) TOOTEID (iga üksikut paati), mis ei ole uue direktiiviga vastavuses sõltumata sellest, mis aastal on see paat disainitud. Näiteks ka 2015. aastal disainitud paat peab vastama uue direktiivi nõuetele, et seda 2017 saaks esmakordselt arvele võtta.

Ka paadid, mis eksporditakse väljapoole Euroopa Liitu, on mõistlik viia vastavusse uue direktiiviga, sest vastasel juhul tuleb neil läbida ehitusjärgne hindamine, kui nad järelturult Euroopasse tagasi peaks jõudma.

RCD eestikeelse juhendi äpi leiate siit
 Eesti Väikelaevaehituse Liidu liikmed võtke ühendust info@smallcraft.ee. Liidu liikmetele on juhandi PDF-versioon tasuta kättesaadav.

CEproof on välja arendamas online tarkvaraversiooni, mille abil uutele nõuetele vastavust deklareerida. Tarkvara rent sõltub projektist (paadist ja disainikategooriast), mida sellega hinnatakse (nt alla 12m D kat paat on 150 eur) ja annab kõik dokumendid peale laeva kasutusjuhendi igasugustes euroopa keeltes, kaasa arvatud eesti keeles. Seda tarkvara on võimalik kasutada igal lõppkasutajal (tootjal), aga vajadusel saab ka Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus aidata.

– Kellel on vaja kaasata notified body, peab arvestama, et ka nemad peavad uue direktiivi kohaselt olema riiklikult tunnustatud. European Boating Industry andmetel on eraldi probleem, et kõik notified bodyd ei ole jõudnud seda tunnustamisprotsessi läbida. Teadaolevalt on Eestis enam kasutatud IMCI-l tunnustamisprotsess läbitud.

Küsimuste korral pöörduge:
ANNI HARTIKAINEN, (EE, EN)
GSM: +372 514 5968
e-mail: anni.hartikainen@ttu.ee

direktiiv 2013/53/EU