91% laevaehituse müügitulust moodustas eksport

Eestis põhitegevusena lõbusõidu- või töölaevu ehitavad ettevõtted teenisid 2019. aastal müügituluna kokku 44,5 miljonit eurot. Eksport moodustas 2019. aasta laevaehituse müügitulust rekordilised 91% ehk Eesti laevatoodangut eksporditi 40,4 miljoni euro väärtuses.

25 miljonit eurot ehk 56% uuringu valimi ettevõtete müügitulust teenis Baltic Workboats AS töölaevaehituses. 2018. aasta rekordilise 56,6 miljoni euro suuruse müügituluga võrreldes teenisid valimi laevaehitusettevõtted 2019. aastal kokku 21% vähem müügitulu, peamiselt Baltic Workboatsi väiksemast müügimahust tulenevalt.

19,5 miljonit eurot ehk 44% 2019. aasta müügitulust teenisid ülejäänud valimi ettevõtted lõbusõidulaevade ehituses. Lõbusõidulaevu ehitavate ettevõtete müügitulu kasvas 2018. aastaga võrreldes 18%. Seega oli 2019. aasta lõbusõidulaevade ehituses edukas, kolmel varasemal aastal püsiti 16-17-miljonilise aastase müügitulu suurusjärgus. Suurima müügimahuga lõbusõidulaevade ehitaja on Aktsiaselts Luksusjaht, 2019. aastal oli ettevõtte müügitulu ligi 11 miljonit eurot.

Eksport moodustas 2019. aasta laevaehituse müügitulust rekordilised 91% ehk Eesti laevatoodangut eksporditi 40,4 miljoni euro väärtuses. Baltic Workboatsi töölaevade ekspordi osakaal oli 58% 2019. aasta kogu ekspordimahust. Olulisima ekspordi sihtriigina jätkas ka 2019. aastal Rootsi. Müügitulu teenisid laevaehitusettevõtted Rootsis siiski oluliselt vähem, 2019. aastal 15,1 miljonit eurot võrreldes 2018. aasta 21,9 miljoni euroga. Rootsi turul teenitud müügitulu langus lähtub täiel määral suurimate ettevõtete tegevusest: Aktsiaseltsi Luksusjaht eksport Rootsi kasvas, Baltic Workboatsil kahanes.

Töökohti oli valimi laevaehitusettevõtetes 2019. aastal 372 ja tööjõukulud oli kokku 10 miljonit eurot. 2018. aastal oli valimi ettevõtetes 384 töökohta ning tööjõukulud olid samuti 10 miljonit eurot aastas. Eelnevate aastate märkimisväärne tööjõukulude kasv 2019. aastal peatus (tööjõukulud suurenesid 2017. aastal äärmuslikult 23% ja 2018. aastal 19%).

Põhitegevusena Eestis laevu ehitavate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta oli 2019. aastal 40 904 eurot.

Loe edasi

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse iga-aastase Eesti laevaehitusettevõtete uuringu eesmärk on anda ülevaade eelneva aasta laevaehitusest ja jälgida Eesti meretööstuse arengut. 2019. aasta uuringu valimisse kuulub 14 ettevõtet – 13 lõbusõidulaevade valmistajat ja 1 töölaevade ehitaja, kõigilt näitajatelt valimi suurim ettevõte, Baltic Workboats AS Saaremaal.

Kontakt

HELEN SÄÄSK, MA

Teadmussiire, meretööstuse uuringud, kommunikatsioon
teadmussiirde koordinaator
helen.saask@taltech.ee