Valmis Läänemere regiooni laevaehitusettevõtete koostöö uuring

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses valmis Läänemere regiooni laevaehitusettevõtete koostööd ja väärtusahelaid käsitlev uuring, autoriteks Jüri Sakkeus ja Anni Hartikainen. Uuring annab põhjaliku ülevaate 10 riigi lõbusõidu- ja töölaevaehitusest koos trendide ja tulevikuvõimalustega.

Sakkeus ja Hartikainen kirjutavad, et “Läänemere riikide majandusintegratsioon ja väärtusahelate rahvusvahelistumine on süvenev protsess, kus ilma piiriülese koostööta on raske kui mitte võimatu edu saavutada. Antud uurimistöö põhjal saab tõdeda, et Eestil on lõbusõidu- ja töölaevaehituses mitmeid konkurentsieeliseid ja võimalusi eristumiseks nii Põhjamaade kui ka Läänemere lõunakalda riikidega võrreldes.”

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uuringud avaldatakse kodulehe vastavas alajaotises.