Mudelkatsebassein

Teenused

 • Meresõiduomaduste katsed
 • Stabiilsus- ja takistuskatsed
 • Külgõõtsumise sumbumise katse
 • Raskuskeskme optimiseerimise katse
 • Trimmilabade optimiseerimise katse
 • Voolujoonelisuse test

Mudelkatsebasseini mõõdud

 • Pikkus 60 m
 • Mõõdetav pikkus 46 m
 • Laius 5 m
 • Sügavus 3 m
 • Vankri ja vee vaheline distants 0.75 m

towing-tank

Lainegeneraator

6 FLAP

 • regulaarsed (1st order Stokes wave) ja irregulaarsed lained (Jonswap, Pierson-Moskowitz, ISSC, TMA spectra)
 • laine kõrgus: 0-0.35 m
 • laine pikkus: 0.2-20 m
 • laine tihedus kuni 2.8 Hz

head sea test or seakeeping test

Vanker

(mehitamata)

 • Vankri struktuur võimaldab erinevaid mudeli- ja vankrivahelisi ühendusviise.
 • Võimaldab kinnitada ühe- kuni kolmemeetrise mudeli koos veopunktiga.
 • Vedamispunkt on nii pikkusesse kui kõrgusesse reguleeritav.
 • Maksimaalne mudeli kaal on 200-250 kg.
 • Vibratsiooni mõju ja läbivajumine vankri keskosas katse ajal on alla ühe millimeetri.
 • Mudeli maksimaalne kiirus on kuni 5.5 m/s.
 • Minimaalne kiirendamise ja aeglustamise vahemaa on 6 m.
 • Mudeli kiiruse täpsus nõutud kiirusel on 0.01 m/s.
 • Täpsustolerants vankri ja veepinna vahel on 0.1 mm/m.
 • Vankri positsioon basseini suhtes on igal ajahetkel määratav 20 mm täpsusega.
 • Vankri kiirus basseini suhtes on määratav ja salvestatav täpsusega 0.01 m/s.
 • Vankri kiirus on kontrollitav ja muudetav täpsusega 0.01 m/s.
 • Kiirendamine ja pidurdamine on muudetavad 0.01 m/s2 sammuga.

Katsebasseini mudeli tootmine


Referentsid

 • 22-meetrine patrull-laev (Wave Piercing Patrol Boat)

references-patrol-boat-22m

 • 45-meetrine multifunktsionaalne laev

towing tank model test patrol boat

 


Töösolevad mudelkatsed

 • 18m Wave Piercing Patrol Boat

Teenuste hinnakiri

MUDELKATSED
20% allahindlus uuele kliendile; 10% allahindlust kui kolm mudelkatset aastas
 • Mudeli tegemine
3000 – 5 000 EUR
 • Mudeli kalibreerimine
  (4 000-4 500 EUR)
  Veeliinide ja sektsioonide märkimine; raskuskeskme ja õõtsumisraadiuste määramine; mudeli kiirendusandurite, jõuanduri ja süvise muutuse anduritega varustamine.
150 EUR/h
 • Takistuskatsed
  (kahe erineva kaalu ja kaheteistkümne kiirusega – 5000 eur)
  Veojõu, dünaamilise trimminurga ja süvise muutuse mõõtmine; lainemustri ja pritsmete fotodega dokumenteerimine; märgpindala ja veeliini pikkuse ligikaudne hindamine; analüüs ja raport.
150 EUR/h
 • Meresõiduomaduste katsed
  (kaks erinevat kaalu, kaks irregulaarset lainespektrit ja kolm kiirust, alates 8000 eur)
  Lisatakistuse, vertikaalsete liikumiste ja kolmes punktis kiirenduste mõõtmine. Lainete ja pritsmete kõrvalesuunamise analüüs.
150 EUR/h

Kontaktid

HENRIK ANDREASSON, MSc, (SE, EN)
Mereinsener, hüdrodünaamika ja mudelkatsed
GSM: +46 723 10 4000
e-mail: henrik.andreasson@ttu.ee

ANDREY PETROV, (RU, EN)
Väikelaevaede hüdrodünaamiline analüüs
GSM: +372 5886 7650
e-mail: andrey.petrov@ttu.ee

TARMO SAHK, (EE, RU, EN)
Väikelaevaede mudelkatsed, materjalide ekspertiisid
GSM: +372 5661 9989
e-mail: tarmo.sahk@ttu.ee